Efter rekordvæksten på hele 25% i det foregående regnskabsår, kunne KMC's formand Peter C. Petersen på virksomhedens generalforsamling den i dag præsentere endnu et tilfredsstillende regnskab.

Årets omsætning steg med 10% fra 1,48 mia. kr. 1,62 mia. kr. Det ordinære resultat efter skat udgjorde 135,5 mio. kr., hvilket lå lidt højere end sidste års resultat på 134 mio. kr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I lighed med tidligere år var væksten bredt funderet på tværs af produkt- og markedsområder. Der blev således sat nye produktionsrekorder af kartoffelbaserede stivelser, pulverprodukter samt proteiner. , fortalte formanden

Afsætningen til globale fødevarekunder blev ligeledes øget hos KMC. Væksten var geografisk bredt funderet og skete på både etablerede markeder og nye udviklingsmarkeder. Dygtigt arbejde i KMC's afsætningsled er forklaringen på, at virksomheden indfriede alle salgsmålene for året.

- En høj produktion, en succesrig afsætning og en god kapacitetsudnyttelse resulterede i lavere enhedsomkostninger og bidrog sammen til det flotte resultat, sagde Peter C. Petersen til de fremmødte.

Fødevaretrends

De internationale fødevaretrends, der bl.a. efterspørger flere plantebaserede og allergenfrie råvarer samt flere convenience produkter, har bidraget til at skabe det gode resultat. Samtidig efterspørger en stigende middelklasse i Asien kvalitetsfødevarer, som matcher KMC's produktudbud.

KMC's produktsortiment er over årene blevet mere differentieret og sofistikeret og omfatter i dag et bredt spektrum af kartoffelbaserede stivelses-, protein-, fiber- og pulver produkter. Denne udvikling er sket i henhold til KMC's strategiplan, som bl.a. indebærer en øget fokus på højværdi ingrediens løsninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Også KMC's aktivitet inden for pulver produkter har fortsat de gode takter fra de seneste år. Igen er der sat ny produktions- og afsætningsrekord. Afregningsprisen på pulverkartofler ligger derfor også i år på et acceptabelt niveau.

Vækstplaner

KMC ser også fremadrettet positivt på udviklingen. Vækstplanen bakkes op af markante investeringer i KMC's værdikæde. Det drejer sig om en modernisering og udvidelse af produktionsapparatet samt fortsatte investeringer i produktudvikling og styrkelse af medarbejderkompetencer.

Aktuelt er den indeværende produktionskampagne negativt påvirket af den meget varme sommer. På trods af, at en stor del af KMC's andelshavere har været i besiddelse af de nødvendige vandingsfaciliteter, har varmen resulteret i et lavere stivelsesindhold i kartoflerne. Derfor disponerer KMC forsigtigt i relation til markedet og forsøger at finde den rette balance mellem at kunne forsyne kunder og optimere indtjeningen til fordel for avlerne.

- Det er dog forventningen, at salgspriserne vil komme til at ligge på et niveau, der kan kompensere avlerne for det lavere stivelsesindhold og de øgede omkostninger til vanding, sagde formanden.

I forbindelse med generalforsamlingen blev det endvidere meddelt, at CEO Nicolai Hansen efter eget ønske fratræder sin stilling ved udgangen af juni 2019. Til den tid vil han være fyldt 62 år. Formand Peter C. Petersen takkede Nicolai for hans engagerede indsats og meddelte at bestyrelsen sigter efter at have en ny CEO på plads inden Nicolai forlader KMC næste sommer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

F