Abonnementsartikel

Aarhus Universitet kører igen i 2018 forsøg med måling af gyllens næringsindhold med et magnetfelt, som har en minimal usikkerhedsgrad.

Vi bliver mere og mere interesserede i, hvordan vi bedst kan måle næringsstofferne i den husdyrgødning vi kører ud på markerne, for derefter at kan optimere på eventuelt manglende grundstoffer med gødningssprederen. Men hvordan skal vi måle gyllens næringsindhold?

På nuværende tidspunkt tilbyder John Deere en NIR-måler til montering på eksempelvis Samson Agro PG-gyllevogn, og løsningen kan også sættes på vogne fra andre europæiske gyllevognsproducenter.

- Løsningen er rigtig god, men indtil videre er det ikke al gylle, den kan måle på, og det kræver et dansk 'gylle-bibliotek', som er et katalog med indhold af næringsstoffer, pH og tørstof for alle gylletyper, samt en årlig kalibrering af systemet, for at være sikker på, at det måler korrekt, fortæller Tavs Nyord, forsker hos Aarhus Universitet. Han har de seneste år har arbejdet med en alternativ løsning til måling af gyllens indhold: Nuclear Magnetic Resonance eller i daglig tale: NMR-scanner.

Magnetmåling

Teknologien er kendt fra sygehus-verden, når man med MR-scanner kan måle flere ting på personer.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Opbygningen af sådan en scanner består faktisk af magneter, fortæller Tavs Nyord.

- Magneten danner et magnetfelt, når gyllen passerer magnetfeltet, så ændres magnetfeltet kortvarigt, og groft sagt, vil hvert enkelt atom i gyllen ændre orientering og "flippe tilbage" og dette er unikt for det enkelte atom. Det betyder, at scanneren kan opfange, hvilke atomer, der er tale om, og dermed bestemme, indholdet af eksempelvis N og P i gyllen. Det hele måles med radiofrekvens, og er meget præcist.

Minimal usikkerhed

Denne måde at måle gyllens næringsindhold på er meget præcist.

- Vi har været igennem flere test, hvor gylleprøver er sendt til laboratorer over hele Europa, og her kunne vi konstatere, at NMR-scanneren laver præcise målinger. Sensoren har tilmed ikke direkte kontakt med gyllen, hvilket er en stor fordel rent slidmæssigt. Når der er tale om en fast magnet, så er der samtidigt også tale om en fabrikskaliberet løsning, som man altid kan stole på, fortæller Tavs Nyord.

Han fortæller også, at sammenlignet med NIR-sensor, så er løsningen billigere. Desuden er det ikke alt gylle, som NIR-sensor kan måle på endnu.

- NIR-sensoren er desuden sat op til eksempelvis at måle på svinegylle, men da der er tale om tysk svinegylle i John Deeres NIR-sensor 'gylle-bibliotek', så er det heller ikke helt magen til dansk svinegylle. Desuden skal 'gylle-biblioteket' opdateres, hvis der sker markante ændringer i fodringspraksis, som afspejler sig i gyllens sammensætning. En sådan opdatering er dyr og besværlig at gennemføre.

Kapacitetsproblem

Et af de eneste problemer på nuværende tidspunkt med NMR-scanner er kapaciteten.

- Det kræver cirka et minut at foretage en måling af gyllen, og her kan vi godt komme i problemer, hvis gyllen eksempelvis udbringes fra en buffertank i marken. Desuden er indgangshullet, som gyllen skal igennem meget lille - godt ni millimeter, og det betyder, at transporten af gyllen ind og ud af sensoren er en udfordring, forklarer Tavs Nyord, og henviser også til fremmedlegemer i gyllen, som kan give udfordringer.

Til sæson 2018 fortsætter man med forsøgene med systemet, og det hele er bygget på Folums Samson Agro-gyllevogn. Sensoren er bygget af firmaet NanoNord fra Aalborg og har fået navnet Tveskaeg. Grunden til dette navn er, udviklerne bag systemet også stod bag udviklingen af Bluetooth og Tveskæg var søn af Blåtand.

- Hvornår systemet kommer på markedet tør vi ikke sige. Lige nu arbejder vi fortsat på at få systemet til at køre hundred procent optimalt, og så skal vi efterfølgende til at kigge på, om vi kan øge kapaciteten på systemet, fortæller Tavs Nyord og bemærker desuden vigtigheden af at kunne måle gyllens næringsstofindhold:

- 50 til 75 procent af den NPK som tilføres til de danske marker udbringes med gyllevognen, og derfor er det helt afgørende, at vi får nogle data, som vi kan bruge i vores videre gødskning af de enkelte marker, understreger han.