Håndtering og årlig afsætning af cirka 25.000 tons pulp fra produktion af kartoffelmel hos AKS vil fremover ske gennem HedeDanmark. Det er resultatet af et nyt samarbejde, der blandt andet udspringer af, at AKS udvider produktionen af kartoffelmel.

- HedeDanmark er valgt som en vigtig samarbejdspartner, så vi kan fokusere på at udvikle vores kerneforretning. Med valget sikrer vi, at der fortsat sker en bæredygtig genanvendelse gennem salget af vores kartoffelpulp, og at alle myndighedskrav bliver overholdt. Det kan HedeDanmark sikre - blandt andet fordi de både har fagligheden, netværket og ekspertisen til at sikre en stabil og sikker afsætning af værdifuldt foder til landbruget, siger direktør Jens Christian Jørgensen fra Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland (AKS).

Artiklen fortsætter efter annoncen

- HedeDanmark er valgt som en vigtig samarbejdspartner, så vi kan fokusere på at udvikle vores kerneforretning.

Jens Christian Jørgensen, direktør ,Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland (AKS)

Bæredygtig håndtering

Kartoffelmelsfabrikken fremstiller årligt kartoffelmel af cirka 250.000 tons kartofler og har hidtil selv stået for håndtering og afsætning af pulp, som er et næringsrigt restprodukt fra produktionen. AKS overlader med aftalen den samlede håndtering og afsætning af pulp til foderformål til HedeDanmark, som også fremover skal sikre, at pulpen finder anvendelse i landbruget.

- Virksomheder ønsker i stigende grad en sikker og bæredygtig håndtering af deres restprodukter, og i den anden ende ønsker landmændene sikker og stabil leverance af foder til deres dyr. Aftalen med AKS betyder, at vi kan tilbyde en sikker leverance af foderprodukter til vores mange aftagere i landbruget, siger forretningsområdechef Sune Aagot Sckerl fra HedeDanmark.

HedeDanmark håndterer og genanvender allerede restprodukter som blandt andet mask, maltspirer og kartoffelchips til foder fra en række større fødevarevirksomheder, men også genanvendelse af restprodukter fra blandt andet pharma-virksomheder og forsyningsselskaber, hvor restprodukterne anvendes til biogødning og biogas.