Abonnementsartikel

Ib Jakobsen omkranser sine marker med tætte læhegn - Efter næsten 40 års arbejde med juletræer er det hans erfaring, at uden læ er det svært at producere juletræer, der opfylder kundernes krav

Plantning af læhegn omkring en mark med juletræer er en langtidsinvestering, men belønningen er værd at vente på. Når beplantningen er blevet tæt og er kommet op i højden efter cirka 10 år, er resultatet en juletræsproduktion med færre frostskader og skadedyrsangreb.

Det oplever Ib Jakobsen, der er juletræsbonde og eksportør af juletræer til især Berlin i Tyskland.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Man laver ingen grise uden knogler; og når det gælder juletræer, er læhegnene knoglerne, siger Ib Jakobsen.

Som skovfoged har Ib Jakobsen arbejdet med juletræer siden 1974, og i 1992 købte han sin ejendom ved Hou tæt ved Mariager.

Her har han udlagt cirka 88 hektarer, hvor han årligt producerer cirka 45.000 juletræer, hovedsageligt normansgraner, og cirka 70 tons pyntegrønt. Alt går til eksport. Derudover eksporterer han en tilsvarende mængde for andre producenter.

Kilometervis af læhegn

Ib Jakobsens marker er omkranset af læhegn. Alt i alt er mere end 20 procent af hans dyrkningsareal udlagt som læhegn og spor.

- Den optimale afstand mellem læhegnene er cirka 75 meter, der er opdelt i tre felter på hver cirka 24 meter, så hver mark med træer og spor har en bredde på omkring 24 meter. Det er væsentligt for træernes trivsel, at man får sænket vindhastigheden, fordi det beskytter mod skæve træer og frostskader. Jeg kan tydeligt se forskellen, hvis der er et hul i læhegnet, for det giver frostskader på træerne. Læ er alfa og omega for juletræer, siger Ib Jakobsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Selv har han forskellige typer af læhegn; her er både sitkagran og blandede løvtræer og buske.

Ib Jakobsen foretrækker dog de blandede beplantninger og er ved at udskifte sine læhegn af sitkagran med løvfældende hegn. Her har han flere gange samarbejdet med HedeDanmark a/s.

En af de nyeste beplantninger er fra 2009. Denne læplantning er etableret med reol-pløjning, fordi den dybe vending af jorden letter den senere rengøring og vedligeholdelse af hegnet. Det er en ikke uvæsentlig detalje, når man som Ib Jakobsen har cirka 10 kilometer læhegn med løvtræer og cirka 10 kilometer med sitkagran til at beskytte sine juletræer.

Læ og god biodiversitet

Desuden består beplantningen udelukkende af hjemmehørende arter, og derfor har Ib Jakobsen kunnet søge tilskud hos Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Ministeriet giver op til 60 procent i tilskud ved etablering af levende hegn, alt efter hegnets art og sammensætning, og her har HedeDanmark a/s givet råd og vejledning i forhold til valget af planter, både ud fra jordbundsforhold og ud fra hvorvidt de er hjemmehørende og dermed berettiget til tilskud.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landskabskonsulent Verner Møller fra HedeDanmark a/s forklarer, at et varieret hegn også giver en god biodiversitet.

- Når vi planter læhegn som her, består hegnet af tre rækker med hjemmehørende arter, for eksempel eg, tjørn, vildæbler, hassel, syren og hunderoser. Det giver et meget varieret hegn, der ikke kun giver den nødvendige læ, men også en god biodiversitet til glæde for både vildt, fugle og insekter - og ejendommens ejer, siger Verner Møller.

Ib Jakobsen bekræfter, at han har fået mange flere harer og en del agerhøns på sine jorde, efter at han har fået flere løvfældende hegn.