Abonnementsartikel

Lov om hold af Malkekvæg strammes på en række punkter op for kvægstalde, der er taget i brug før 1. juli 2010.

I Lov om hold af Malkekvæg omtales en række forhold, der får virkning fra 1. juli 2016. Undersøg derfor om der er mulighed for at bruge moderniseringsordningen for kvægstalde til at opnå økonomisk støtte til udvidelser og forbedringer af den eksisterende stald.

Fra 1. juli 2016 skal kloveftersyn på kreaturer over 12 måneder ske efter behov, dog mindst to gange årligt. Mindst et af eftersynene skal foretages af en dyrlæge eller klovbeskærer, der ikke er ansvarlig for - eller arbejder på - bedriften. Hos ungdyr skal klovbehandlinger og klovbeskæring ske efter behov. Der skal ligeledes på alle bedrifter være en behandlingsfacilitet, så det er muligt at løfte bagbenet på kreaturet ved hjælp af mekaniske hjælpemidler. Det kan være et spil, der sættes på en sengebås, en klovpleje- eller klovbeskæringsboks.

Tænk på, at kvaliteten af det arbejde, der eventuelt udføres i forbind-else med eftersynet, er afhængig af såvel koens og klovens fiksering og arbejdsstilling/-sikkerhed, når valg af hjælpemiddel prioriteres.

Roterende kobørster skal forefindes, og både lakterende køer og goldkøer skal have adgang til en kobørste. Det gælder først og fremmest i større staldafsnit, mens enkeltkælvningsbokse og sygebokse er undtaget. Der skal være mindst en børste pr. 50 køer, og der rundes op eller ned efter gængse afrundingsregler. Hvis der eksempelvis er 120 lakterende køer, kan to kobørster opfylde kravet i dette hold, da 120 divideret med 50 er 2,4, som nedrundet til hele tal giver to børster.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hvis der i samme besætning er 20 goldkøer i en separat goldafdeling, gælder nedrundingsreglen ikke, da goldkøerne skal have adgang til en børste - altså skal der installeres en kobørste i holdet for at opfylde loven. Ungdyr skal også have adgang til at udføre hudpleje, men her er fortolkningen, at det kan klares ved at klø sig på inventar eller vægge, samt ved at de slikker sig selv eller hinanden. Der er således ingen krav om børster.

Læs mere i Bovilogisk

Læs mere, i det nyeste nummer af Bovilogisk, der udkommer fredag den 15. april.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen allerede nu læses på www.bovilogisk.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen - klik her.

Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.