Abonnementsartikel

DC Beef kan i år præsentere en rekordhøj restbetaling til sine ejere. Formand Peder Philipp håber at det flotte resultat kan være med til at sprede optimisme i branchen.

I et år, hvor ejerne generelt har været udfordret, har DC Beef holdt den løbende gennemsnitlige afregning på niveau med året før, og her og nu ligger noteringen markant højere end samme tid sidste år. På toppen af det er der også plads til en rekordhøj restbetaling på 1,55 kroner pr. kilo. og samtidig indsættes der 17 øre på den nye personlig ansvarlige konto.

- Det er altid en god følelse at levere et godt regnskab. Men lige nu, hvor det strammer til hos et bredt udsnit af vores andelshavere, så er jeg virkelig glad for, at vi kan give restbetalingen et pænt løft i forhold til sidste år. Alt i alt kan det her forhåbentlig være med til at skabe lidt optimisme rundt omkring, siger Peder Philipp, der er formand for DC Beef.

Tillid

I regnskabsåret 2014/2015 har kombinationen af et faldende udbud og en faldende import af oksekød til EU betydet stigende priser på oksekød. DC Beef's vigtigste eksportmarkeder i Sydeuropa er dog stadig forholdsvis svage, men det opvejes af vækst i afsætningen på det danske marked.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Efterspørgslen på dansk oksekød er markant fra den danske detailhandel. Det er et utvetydigt tegn på tillid til de danske landmænd og den kvalitet, de leverer. Samtidig kan vi tydeligt se, at vores fokus på højtforædlede og markedstilpassede produkter er den rigtige vej at gå. De udgør i højere og højere grad divisionens afsætningsmæssige fundament, siger CEO i DC Beef, Finn Klostermann.

Midlertidigt fald

DC Beef slagtede i løbet af året 294.000 danske kreaturer. Det er lidt færre end året før, men markedsandelen er uændret 65 procent af de danske slagtninger. Faldet kan i vid udstrækning forklares med afskaffelsen af mælkekvoterne og ventes at være midlertidig. I løbet af året er lovgivningen omkring BSE-risikomateriale blevet ændret, og det har givet nye muligheder for at afsætte biprodukter fra kreaturerne.

Der er eksempelvis blevet åbnet for videre forædling af tarmsættet og andre dele af kreaturerne, som før blev destrueret.

- Det har krævet et kæmpe arbejde at få de ændringer på plads, men det har været hele indsatsen værd, som er resultatet af samarbejdet mellem virksomhederne, Kødbranchens Fællesråd og Landbrug & Fødevarer. Allerede nu løfter det den løbende afregning til vores andelshavere, og der er forhåbentlig mere på vej, siger Peder Philipp.

Nye markeder

Ændringerne har også åbnet flere markeder i Mellemøsten og Afrika for dansk oksekød. Samtidig har der været inspektion fra Japan, som har resulteret i, at importforbuddet for dansk oksekød nu er ophævet, og senest har der efter regnskabsårets afslutning været besøg fra flere andre lande i Asien.

- Det ser utroligt spændende ud, og der er afgjort nok at gå i gang med på den front, men samtidig er vi meget opmærksomme på hele tiden at holde fokus på den daglige drift. Vi er meget bevidste om, at fortsat optimering og effektivisering af vores virksomhed er nødvendig for at fastholde konkurrenceevnen både i og udenfor Danmark, siger Finn Klostermann.