Abonnementsartikel

Den sikre vej til et lavt celletal, er at gøre tingene rigtigt og gøre det rigtigt hver gang.

De danske malkekvægsbesætninger bliver større og større. Det samme gør kravene til at have faste rutiner og arbejdsgange på plads. Motiverede og dygtige medarbejdere, som ved hvad de skal gøre, er derfor af afgørende betydning for en god og sund produktion og i sidste ende en god økonomi.

Det har længe været kendt, at køer med forhøjet celletal malker mindre end køer med lavt celletal. Dernæst er køer med forhøjet celletal i forøget risiko for tidlig udsætning, de koster i behandlinger og i tilbageholdt mælk - og ikke mindst i tid. Celletalskøer udgør tillige en smitterisiko for raske køer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

... Den gode ventilation af stalden har flere fordele for køerne ...

Torben Bæk har 580 årskøer med et stabilt lavt celletal på 100.000 samt en mælkeydelse på 11.200 kg EKM pr. årsko. Ifølge Torben Bæk er der kun én vej til et lavt celletal og en god yversundhed. "Gør tingene rigtigt og gør det rigtigt hver gang".

Med 580 køer giver det sig selv, at han ikke kan være alle steder, og at han er afhængig af dygtige og motiverede medarbejdere.

Faste arbejdsgange og rutiner er en helt naturlig del af hverdagen i Torben Bæks besætning, der ligger mellem Aars og Farsø i Vesthimmerland. Køerne passes af fem ukrainske medarbejdere og en dansk fodermester samt Torben Bæk selv. Fokus er på køerne, og maskinstationen varetager derfor langt størstedelen af alt markarbejde. Alle medarbejdere har deres faste opgaver og ansvarsområder. Medarbejderne ved derfor altid, hvad de skal lave, og hvad der forventes af dem. Oplæring af nye medarbejdere varetages af de to mest erfarne ukrainske medarbejdere.

- Det at uddelegere ansvar for oplæring, motiverer de erfarne medarbejdere til at blive endnu dygtigere og mere ansvarsbevidste, fortæller Torben Bæk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Malkning foregår ved, at der forberedes seks køer ad gangen. Der malkes for og tørres af med rene klude. Efter malkning anvendes patte-spray med farve.

Læs hele artiklen i Bovi som udkommer fredag d. 19 juni.

Har du abonnement på bladet kan artiklen allerede nu læses på www.bovi.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen - klik her. Der kan bestilles abonnement på www.bovi.dk eller 7620 7970.