Fødevareministeriet vil gøre det lettere for landmænd at lave naturtiltag i markerne, uden at det medfører papirbøvl.

I efteråret foreslog Økologisk Landsforening ændringer i reglerne om beregning af N-kvoter, og foreningen er glad for, at det nu ser ud til at blive en realitet.

Lempning af regler

Fødevareministeriet vil lempe reglerne omkring beregning af N-kvote for en mark, så det bliver lettere for landmænd at lave naturtiltag. Ændringerne betyder, at der kan etableres naturelementer som fx insektvolde, vildtstriber, lærkepletter og barjordsstriber på tre procent af markarealet, uden at det medfører ændringer i markens N-kvote.

- Økologiske landmænd vil gerne give naturen mere plads i dyrkningsarealet, men de gode intentioner ofte er blevet kvalt i bureaukrati, når naturen ikke følger en lineal. Vi er glade for, at politikerne og myndighederne har lyttet til vores ønske, og vi ser frem til at se ændringerne i detaljer i løbet af foråret, siger Mads Helms, næstformand for Økologisk Landsforening.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ikke mere bøvl

Det har været vigtigt for foreningen, at naturtiltag ikke medfører øget administration i ændrede gødningsplaner, - regnskaber og indberetning til myndigheder.

- Hidtil har det været meget bøvlet og kostet tid og penge for både landmand og forvaltning at lave begrænsede naturtiltag. Det er godt for naturen, at dette lag nu forsvinder, og det er kun ret og rimeligt. En konventionel landmand skal fx ikke fratrække sprøjtesporene fra beregningen af markens N-kvote, det giver god mening, at naturtiltag heller ikke skal medføre ekstra bøvl, siger Mads Helms.

Naturens mekanismer

Økologernes ønske om at lave naturtiltag på bedriften hænger sammen med, at det økologiske dyrkningssystem stræber efter at udnytte naturens egne mekanismer.

- Insektvolde giver levesteder for bier, andre bestøvere, forskellige nytteinsekter og fugle. Det siger sig selv, at landmanden er afhængig af bestøvning af en række afgrøder, mens rovinsekter og fugle, der tager skadedyr, er mere end velkomne. Naturtiltag understøtter på den måde øko-systemets egne reguleringsmekanismer og gør landbruget mindre sårbart over for skadegører, siger Mads Helms.

Økologisk Landsforening har sammen med en række økologiske landmænd lavet forskellige naturudviklingsprojekter gennem de senere år og har bl.a. i samarbejde med Danmarks Jægerforening, Danmarks Biavlerforening, Miljøstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening udviklet ?De 8 Naturråd? - en guide til landmænd, som ønsker mere natur på markerne.