Det kan være farligt at lege på landet. Nu vil Videncentret for Lndbrug sætte fokus på, at gøre landbrugsejendomme sikrere for børn.

Hvert år kommer cirka 300 børn så slemt til skade på en gård, at de må behandles på skadestue. Og fra 1998-2009 omkom i alt 15 børn ved ulykker på et landbrug. 

Videncentret for Landbrug sætter nu med kampagnen ”Sikker leg på landet” fokus på at lære børn, hvordan man færdes trygt og sikkert på en landbrugsejendom. 

- Antallet af ulykker med børn involveret er for højt - én ulykke er en ulykke for meget. Vi vil lære børnene om, hvor farerne lurer. Og så skal vi gøre landmændene bevidst om, hvor stort et ansvar de har, når der færdes børn på gården, og hvordan de kan være med til at børnesikre deres gårde, siger Helle Birk Domino, der er arbejdsmiljøchef på Videncentret for Landbrug.

Kampagnen har valgt at møde landbobørnene og deres forældre i forbindelse med årets dyrskuer.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Her kommer de fleste af dem, vi vil i dialog med. Også de børn, der ikke bor på en gård, men kommer der på besøg hos kammerater. De er ofte ikke så kendt med farerne og bliver måske derfor nemmere overmodige, siger Helle Birk Domino.

Pixibog med advarsler

Uheld og ulykker med børn involveret sker typisk når de omgås heste og de mest alvorlige ulykker når de kommer for tæt på maskiner.

På dyrskuerne fortæller Helle Birk Domino og lokale konsulenter om nogle af de ting, man kan komme galt af sted med. Der er materiale til børnene i form af pixibog og malebog, der beskriver farerne på gården, samt en konkurrence både på dyrskuerne, men også på hjemmesiden galegaarden.dk, som børnene kan deltage i, når de kommer hjem. 

De voksne kan få tips og ideer fra en arbejdsmiljøkonsulent til at skabe bedre sikkerhed for børnene, men der er også gode råd at hente på galegaarden.dk.