Tommelfingerreglen er, at kortsnittet ensilage er langt nemt at blande med en kortpartikellængde til følge.

- Jeg lavede denne guide, fordi jeg kunne se ude på forskellige bedrifter, at folk ikke bruger de analyseredskaber, de har til rådighed, når de blander fuldfoder.

Ordene kommer fra Niels Bastian Kristensen, som er chefkonsulent hos Seges. Igennem en årrække har han blandt andet beskæftiget sig med optimering af fuldfoder på alverdens måder. I den forbindelse har han også set de prøver, som folk sender ind til analyse hos Kvægbrugets Forsøgslaboratorium hos Seges, når folk beder om at få undersøgt fuldfoderets sammensætning og blandingskvalitet.

- Der er mange steder plads til ret meget forbedring. Og desværre er der mange gengangere blandt de dårlige prøver. Med andre ord har det altså ikke været mangel på adgang til analyseredskaber, der har været årsagen til det dårligt blandede foder, siger han.

Det fik ham til at fare i blækhuset og lave en guide til at lave kompakt fuldfoder til malkende køer og goldkøer.

Udstyret skal passe til foderet

- Husk, at det ikke er ligemeget, hvordan man sammensætter sit foder. Desuden er det vigtigt, at ens udstyr matcher det foder, man skal blande, siger Niels Bastian Kristensen.

Tommelfingerreglen er, at kortsnittet ensilage er langt nemmere at blande med en kortpartikellængde til følge, sammenlignet med ensilage snittet langt.

- Bliver en foderblanding for tør, vil man ikke i samme grad kunne fastholde de små partikler. Derfor er det svært at opnå lav partikel-score for blandinger med en høj tørstofkoncentration. Derfor skal man sørge for at tilsætte den rette mængde vand til de tørre fodermidler, og at vandet når at blive optaget i blandingen, inden man tilsætter sin ensilage, siger han.

Han fortæller, at foderblandere har vanskeligt ved at flytte tunge, findelte rationer uden hjælp. Vær derfor altid meget opmærksom på, om der er et tilstrækkeligt flow i foderblanderen, og særligt om flowet er opretholdt sidst i blandeprocessen.

- Følger man denne guide, skulle man gerne kunne komme godt i mål med en god blanding, siger han.