Hjortlund Landbrug & Maskinstation hædres med markvildtpris for at forbedre agerlandsfaunaen med faunastriber.

Siden 2013 har foreningen Stående Jagthunde i Danmark (SJD) årligt uddelt en markvildtpris for at hylde og synliggøre en særlig indsats for markvildtet i agerlandet. Prisen er på 10.000 kroner og uddeles i samarbejde med Landbrug & Fødevarer samt DLF. Det er et kriterie, at prismodtageren har udført en praktisk indsats for at forbedre levevilkårene for hele fødekæden i det åbne land det vil sige for alt fra insekter og småfugle til større, jagtbare arter som haren og agerhønen, skriver Stående Jagthunde i Danmarks udvalg for markvildt og natur i en pressemeddelelse.

Markvildtprisen 2020 tildeles Hjortlund Landbrug & Maskinstation ved Torben Jakobsen, Grindsted, der siden 2002 har arbejdet målrettet på at forbedre agerlandsfaunaen.
Hjortlund Landbrug & Maskinstation driver cirka 750 hektar moderne, konventionelt landbrug, hvor der hovedsageligt dyrkes kartofler, korn og frøgræs. På trods af effektiviteten drives landbruget med stor respekt for vildtet og den øvrige fauna.

Pløjefri dyrkning

Der sås vildtagre i hjørner og kiler, som ikke er rentable at dyrke. I efteråret sås der efterafgrøder på et langt større areal end det lovpligtige, udelukkende til gavn for markvildtet. Når markerne høstes, efterlades en stribe korn i kanten af alle marker. Der er etableret en del brede, tætte hegn mellem markerne. Op til hegnene er der ofte sået vildtager eller majs. Der er barjordsstriber til glæde for agerhøns, fasaner og andre af det åbne lands fugle som har behov for at støvbade.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I 2019 omlagde Hjortlund Landbrug til pløjefri dyrkning hvilket giver endnu bedre fødegrundlag for markvildtet. Essensen i pløjefri dyrkning er at markerne har en afgrøde på sig året rundt.
Markvildtprisen uddeles på Brunbjergvej 41, Grindsted, onsdag d. 8. juli kl. 19.00 hvor alle interesserede er velkomne til en hyggelig aften og en snak om markvildt og terrænpleje.