Ligesom det er vigtigt at have en strategi for at få den bedste økonomi i maskinparken, er det også vigtigt at have en strategi/politik for dine forsikringer.

En forsikringspolitik skal fastlægge, hvor risikovillig man er på de risici, der kan tegnes forsikring for. Hvilke skader vil du selv dække, og hvilke skader skal forsikringsselskabet erstatte? Målet er at tilpasse forsikringerne, så virksomheden eller familien ikke lider ødelæggende økonomiske tab, men samtidig sikre, at forsikringspræmien holdes så lavt som muligt.

Din forsikringspolitik skal derfor give retningslinjer for:

Til- og fravalg af forsikringer

Skadeforebyggelse

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Valg af selvrisici

Forsikringspolitikken skal omfatte alle forsikringer og herunder også livs- og pensionsforsikringer.

Til- og fravalg af forsikringer

Det er muligt at udvide standardforsikringerne med et utal af tillægsdækninger. Alle dækninger, der koster ekstra. Her er det vigtigt at være selektiv med udgangspunkt i, hvor stor risikoen er for at blive ramt af en hændelse, der dækkes af den pågældende tillægsdækning, og hvad den i givet fald maksimalt kan give af tab.

I Agro, der udkommer fredag den 8. september kan du læse resten af artiklen og mere om; Skadesforebyggelse; Valg af selvrisci, samt Livs- og pensionsforsikringer. Men allerede nu kan du læse artiklen ved at klikke her:

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på http://www.agrar-plus.dk/agro eller telefon 76 20 79 70.