Generelt er der er kun behov for placering af gødning på enkelte marker, hvor væksten erfaringsmæssigt er ringe, er budskabet fra planteavlskonsulent.

For at stimulere væksten i efteråret, kan det være en fordel at placere gødning ved såning på arealer, hvor man erfaringsmæssigt har problemer med væksten i efteråret, enten på grund af manganmangel, hvor man sår til den sene side, eller hvor jorden er kold i efteråret.

Og hvad er det så, man skal bringe ud? Først og fremmest skal der tages højde for ejendommens fosfor- samt kvælstofkvote, inden man beslutter sig.

Kvælstoffet vil være med til at booste væksten i afgrøden, hvorfor rodnettet også udvikles hurtigere, og optagelse af næringsstoffer kan ske bedre og hurtigere

Kasper Kjær OIsen

Fosfor øger buskningen, rodudviklingen, rodhårenes længde og dermed mulighed for optag af essentielle næringsstoffer. Fosforen skal placeres for at få tilstrækkelig effekt. Hvis fosforen bliver bredspredt inden såning, vil fosforen ikke have den store effekt på rodudviklingen i det pågældende efterår, da den bliver bundet til jorden og først frigives i løbet af sæsonen.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind