Foreningen for grundvandsbeskyttelse får indrømmelse fra kammeradvokaten i deres kamp mod kommunernes indsatsplaner. For et år siden indledte Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse en retssag mod Miljø- og Fødevareministeriet.

Kommunernes hjemmel til at vedtage rådighedsindskrænkninger på kæmpestore indsatsplanområder, som ligger på tegnebrættet i mange kommuner, er slet ikke ment til at blive ført ud i livet. Således skriver Kammeradvokaten i sit svarskrift til Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse.

Kammeradvokaten skriver:
"..det må forventes, at pålæg i medfør af
miljøbeskyttelseslovens §26a kun er nødvendige
på en lille del af de samlede landbrugsarealer."

Ulrik Lunden, formand for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse betragter svaret som en vigtig sejr.

- Vi glæder os naturligvis over denne indrømmelse i vort retssagsspor, som vi betragter som en vigtig sejr, og ser frem til, at lovgivningen underkendes, fordi den i realiteten giver kommunerne beføjelser langt ud over, hvad der har været intentionen. Selv efter statens egen advokat, Kammeradvokatens, beskrivelse, siger Ulrik Lunden, formand for foreningen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

År med usikkerhed

- Det bør få en lang række kommuner til at gå ind og revurdere det de har opfattet som et behov. Det er vigtigt med forudsigelighed for den enkelte landmandsfamilie, som ikke skal stå i års usikkerhed med en uigennemsigtig regulering på op mod 40 procent af dansk landbrugs samlede areal sådan som det for eksempel er sket for familier på cirka 6.500 hektarer bare i en enkelt kommune, Aarhus, siger formanden.

- Vi oplever allerede nu udfordringer i forbindelse med ejendomshandel hvis dele af ejendommen er
udpeget med indsatsplaner - køber ved ikke, hvordan han skal forholde sig. Kommunernes hjemmel skal begrænses i lovgivningen, siger Ulrik Lunden.

Foreningen går efter at komme den nuværende regulering til livs, fordi den giver kommunerne nærmest frit spil.

- Sådan har det altså ikke været ment fra lovgivers side. Det er vi optaget af at følge til dørs både i vort retssagsspor og politisk. Vi vil ikke findes os i, at det bare bliver ved snakken. Så længe lovgivningen giver kommunerne nærmest frit spil, er det ikke godt nok at spise os af med den her slags løfter, selvom det er et godt skridt på vejen til at komme problemerne til livs, siger Ulrik Lunden.