Vintermøde i Skanderborg om klimagasser og bøvser uden udledning af klimagasser.

Flyv og spis ko - uden CO2. Det er overskriften, når Landboforeningen Odder-Skanderborg og Vestermølle Møllelaug for ottende gang holder vintermøde i Laden på Vestermølle. Det sker torsdag 27. februar kl. 19.

Professor Jens Bo Holm-Nielsen, Aalborg Universitet, Esbjerg, vil fortælle om, hvordan vi kommer til at flyve grønt - og hvornår, skriver Landboforeningen og Møllelauget i en pressemeddelelse.

Afdelingschef for planteinnovation på Seges, Jens Elbæk, vil berette om landbruget som del af løsningen på vor tids største problem, en klode i CO2-ubalance.

Muligheden for at justere drøvtyggernes foder, så ged, får og ko kan prutte og bøvse uden at udlede klimagasser, berøres også på mødet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Lokalt biogasanlæg

Peter Gæmelke, formand for Nature Energy, der bygger biogasanlæg både i Danmark og ud over verden, vil berette om, hvorfor flere anlæg er vejen til en cirkulær ressourceudnyttelse og dermed en fremtid i klima-balance.

Sammen med Landboforeningens formand Jens Gammelgaard vurderer Gæmelke i øjeblikket, hvor i Odder-Skanderborg området et biogasanlæg kan placeres mest hensigtsmæssigt. Det skal kunne aftage såvel gylle fra landbruget som affald fra industri og husholdninger.