Opicons løsning til behandling af sandholdig gylle tager udgangspunkt i mange års udviklingsarbejde og erfaring med anvendelse af udstyr til behandling af sandholdigt spildevand.

Opicons sandvaskeranlæg til udvaskning og genbrug at sand fra gyllen i malkekvægsbesætninger med sand i sengebåsene er et avanceret system, men der er tænkt over hver en detalje.

Først og fremmest skal anlægget placeres så tæt på gyllen som muligt, og derudover skal der være frostfrit i bygningen, hvor anlægget placeres.

Når gyllen kommer fra stalden ud i forkammeret (fortanken), sørger en kraftig omrører for en grundig opblanding af gylle og sand, inden det pumpes til sandvaskeren med rågyllepumpen.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind