Automatisk oplæsning:

Søren Pape på gårdbesøg til snak om kvægstofudledning og vandplaner

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Kvælstofudledning til Hjarbæk Fjord var i fokus, da Søren Pape (K) besøgte en mælkeproducent ved Skals.

Søren Pape (K) besøgte tirsdag Stakildgård og mælkeproducent Jakob Gade. Besøget var arrangeret af Landboforeningen Midtjylland. Formand for L&F Søren Søndergaard og Frede Lundgaard Madsen, formand for Landboforeningen Midtjylland var også med på besøget.

Stakildgaard ligger ved Skals, og har 350 køer på ejendommen, som har er 270 hektar jord til. På den jord dyrkes der majs på 95 hektar, græs på omkring 80 hektar og korn på 30 hektar, og der produceres i omegnen af 7000 ton foder til køerne fra den produktion.

Temaet for besøget var kvælstofregulering og de kommende vandplaner. Søren Pape fik en orientering om de særlige forhold omkring Hjarbæk Fjord og en rundvisning på bedriften. Oplandet til Hjarbæk Fjord er et af de områder, der kan få meget store problemer, hvis de aktuelle måltal skal opfyldes med de nuværende modeller.

Efter besøget sagde Søren Pape:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det, der er interessant er, ikke kun at kigge på udledningen, men om fjorden faktisk får det bedre. Det skal vi have med ind til forhandlingerne og kigge på, om vi bedst løser det ved kilden eller i fjorden.

- Vi skal også kigge på, om vi kan give forsøg med frihed til lokale løsninger for at få et bedre vandmiljø. Det kunne for eksempel være ved Hjarbæk, hvor det er svært at løse udfordringerne.

Han understregede, at det er målet af få en bred aftale om landbrugsforhandlingerne.

Jakob Gade sagde:

- Jeg vil naturligvis meget gerne bidrage til at passe godt på vandmiljøet. Men jeg vil også være sikker på, at det jeg gør har en positiv effekt. Et af de store problemer er, at vi simpelthen har for få værktøjer tilgængelige at arbejde med som landmænd. Der er også behov for at se meget mere på forholdene i de enkelte fjorde.

- De samme tiltag virker ikke på samme måde alle steder, og den erkendelse mangler i vandplansarbejdet. Samtidigt er der et alt for enøjet fokus på kvælstof fra landbruget. Det dur simpelthen ikke. Vi skal se på alle de faktorer, der presser vandmiljøet. Får vi ikke flere redskaber og bedre modeller baseret på lokale forhold, så får store udfordringer i fremtiden, fortsatte han.