Hans Lieuwes er kvægbrugsleder på Skaarhøjgaard i Himmerland, hvor der er 600 årskøer, hvoraf omkring 540 er malkende med en gennemsnitlig ydelse på 13.000 kg EKM. Han kunne på årets kvægkongres fortælle, om nogle af de udfordringer de har oplevet i forbindelse med malkningen i malkecenteret fra 2004, hvor køerne malkes tre gange dagligt i en Westfalia udvendig malkekarrussel med 40 pladser.

Det er blandt andet celletallet, som har udfordret lidt, og det gav anledning til at få kvalitetsrådgivere fra Seges til at aflægge bedriften et besøg.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi målte på anlægget og så eksempelvis på, om vakuumpumpen har den rette kapacitet - det mest essentielle i et malkeanlæg er, at man kan få noget sat på. Men det viste sige at være fint, fortæller Benny Kirkeby, kvalitetsrådgiver, Seges.

Derefter blev der foretaget test under malkningen for at se, hvilke parametre der kunne spille ind der. Der blev blandt andet målt på malketider, set på pattespidsernes kondition, passer pattegummiet, pulsering og så videre.

- Samtidig havde vi fokus på rutinerne under malkningen, bliver køerne eksempelvis forberedt godt nok, inden malkemaskinen sættes på, uddyber Benny Kirkeby.

Det er nemlig vigtigt, at koen har nået at lægge mælken ned, inden malkesættet sættes på.

- Vi har en fast aftale om, at der skal være fire køer imellem ham, der tørrer af, og ham der sætter på. Men det viste sig, at vi satte for hurtigt på, fortæller Hans Lieuwes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der blev derfor lavet en aftale om, at malkesættet først måtte blive sat på efter 90-110 sekunder i stedet for som hidtil allerede efter 70-80 sekunder. Der har ifølge Benny Kirkeby dog været lidt udfordringer med at få alle til at forstå det, og Hans Lieuwes arbejder derfor fortsat med at få det ordentligt implementeret i malkestalden, hvor der er tre mand til stede ved hver malkning.

Et andet tiltag, Hans Lieuwes har indført, er pattedypning efter hver malkning.

- Vi pattedyppede kun en gang om dagen før. Derfor har vi ansat en ekstra mand til at dyppe patter, forklarer han.

Af andre ændringer kan nævnes omkoblingstidspunktet, som er ændret fra 600 milliliter pr. minut til 1.200 milliliter pr. minut.

Forsinkelsen på aftageren er blevet ændret fra fem til to sekunder, og pulsatoren er ændret fra 65-35 til 70-30.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En anden ting, der har betydet rigtig meget for malketiden, er, at siderne på indgangen til karrusellen er blevet lukket af med plader.

- Det har dårlig indflydelse på malkningen, når køerne kan se én. Hvis jeg havde haft køerne gennem klovbeskæringsboksen dagen før, var jeg måske heller ikke lige den person, de allerhelst ville se igen, siger Hans Lieuwes.

Den simple løsning har betydet, at der spares 20 minutter pr. malkning ved, at køerne nu ikke længere stopper op og tøver med at gå ind i malkekarrusellen.

Efter besøget fra Seges fremhæver Hans Lieuwes endnu flere mærkbare ændringer. Mælkeflowet er eksempelvis forbedret til 3,7-3,8 kg pr. minut, hvor det før lå på 2,8 kg pr. minut.

Celletallet er gået fra at ligge over 200.000 i gennemsnit til nu at ligge under 200.000. Derudover fortæller Hans Lieuwes, at de fra at malke omkring 400 liter fra til kalvene pr. dag nu kun malker cirka 100 liter fra til kalvene.