Vi har oplevet nogle voldsomme stigninger i N-priserne henover høst. Stigningerne ligger i niveauet 15-20 procent.

Prisstigningen er primært kommet på N-delen i handelsgødning. Stigningerne skyldes blandt andet at gødningsmarkedet har reageret på stigende urea- og nitratpriser samt stigende gaspriser. Urea-prisen lå medio oktober således på samme niveau, som den gjorde i den foreløbige top her i foråret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I modsætning til N-prisen, har der været ro på P- og K-delen. På verdensmarkedet så vi, at priserne på fosforgødninger faldt i sommers. Dette fald har givet ro på P-delen, og for kalium's vedkommende holdes prisen også nede, blandt andet på grund af en god forsyningssituation.

Hvad betyder prisstigningen?

Med et N-forbrug på cirka 1.250 kroner pr. hektar i vinterhvede, øges omkostningen på grund af prisstignignen med cirka 250 kroner pr. hektar. Det modsvarer i omegnen af 2,5 hkg pr. hektar hvede.

Vi kan også vende den om og sige, at fik du handlet inden stigningen, kunne du øge bundlinien med 2,5 hkg pr. hektar. Blot ved at få handlet gødning på det rigtige tidspunkt.

Tænk på, hvor meget man ellers ville gøre for at øge udbyttet med 2,5 hkg pr. hektar. Man kører for eksempel gerne en ekstra gang med marksprøjten eller investerer i udstyr til gødningsplacering på såmaskinen.

Nu lyder det så nemt, at få handlet på det rigtige tidspunkt. Men hvornår er så det rigtige tidspunkt? Skal man virkelig til at handle gødning midt i høst? Efter en historisk vanskelig høst, har de færreste haft overskud til ret meget andet end at høste. Her er det, at behovet for en strategi for alvor kommer til sin ret. En nedskrevet strategi for køb og salg af råvarer giver overblik over bedriftens aktiviteter, og den udarbejdes oftest i samarbejde med din lokale rådgiver samt en råvareanalytiker. Du bliver kontaktet pr. telefon, når der for eksempel er købssignal på gødning. Forud for dette købssignal ligger et forberedende stykke arbejde med at hjemtage priser på eksempelvis gødning, så man er klar til at slå til, straks købssignalet er der.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De fleste råvareanalytikere har på nuværende tidspunkt giver købssignal om at dække sig helt eller delvist af på gødning - har du fået handlet din gødning?

Flydende gødning

Prisen på flydende gødning blev for alvor dannet i oktober måned. Priserne blev lagt på et særdeles interessant niveau. Specielt ét firma er gået i markedet med konkurrencedygtige priser på flydende gødning, og presser resten af branchen. Det er til købers fordel, og der er således også her givet købssignal for flydende gødning. Overvej at bruge flydende gødning, men regn på det først. Brug af flydende gødning kræver nogle investeringer i form af gødningsdyser til marksprøjten og lagertanke.

Køb såsæd i god tid

Efter en historisk våd høst, kom desværre også et vådt efterår, der gjorde det vanskeligt at få sået vintersæd. De fleste har langt fra fået sået det planlagte, og det forventes især at gå ud over hvedearealet. Det vil give en større andel af vårbyg til foråret. Det vil derfor være en rigtig god idé at være ude i god tid med at bestille såsæd. Som hovedregel skal du ikke bestille såsæd uden at kende prisen på forhånd. Sender du dit indkøb i udbud blandt flere forskellige leverandører, får du også priser på varerne.

Når du alligevel har fat i grovvaren, vil det være en god idé at høre dem ad, om de er købere til maltbyg 2018. Maltbyg afregnes med en god pris, og ville kunne kompensere for det manglende dækningsbidrag på hvedemarkerne. Inden du på forhånd opgiver at dyrke maltbyg på grund af risikoen for kassation, er det vigtigt at få aftalt alle detaljer omkring fradrag og hvornår afgrøden kasseres som maltbyg. I 2017 var der meget store partier, der blev kasseret på grund af afskallede kerner. Andre år har det været af andre årsager.

Husk også, at der findes andre gode alternativer. Havre er en prisbillig afgrøde, der også er en god sædskifteafgrøde. Den afregnes dog oftest 10-20 procent lavere end foderkorn. Vårhvede er interessant, hvis den afregnes med et tillæg til foderkornprisen. Hestebønner vinder frem i disse år og giver generelt pæne udbytter. Dog er der oftest store tørringsomkostninger af den høstede vare, så her er det vigtigt at have en strategi/prisaftale for tørring på plads inden høst.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rekordstore hvedelagre

I den seneste WASDE-rapport, som er det amerikanske landbrugsministeriums månedlige rapport over forsyningssituationen, opjusteres især hvedelagrene endnu en gang.

Lagerne øges med hele 5 millioner tons til 268 millioner tons. Som er det største lager nogensinde. Årsagen til fremgangen skal blandt andet findes i en større produktionsstigning i forhold til en mindre forbrugsstigning. EU, Indien og specielt Rusland opjusterer avlen. På eksportsiden eksporterer Australien mindre, men Canada har en tilsvarende fremgang. Dertil kommer, at Indien og Tyrkiet importerer mindre end ventet.

Der er således nu rekordstore hvedelagre på verdensplan, hvilket giver en god forsyning af fødevarer på verdensmarkedet. Som kornkøber er situationen gunstig, da der kan handles til fornuftige priser. Som kornsælger, er situationen træls, da en god forsyning selvfølgelig presser prisen.