Cost4Milk er et nyt værktøj, der hurtigere skaber overblik over omkostninger ved mælkeproduktion

De to rådgivningscentre Heden & Fjorden og LandboSyd har udviklet Cost4Milk, der meget nøjagtigt følger fremstillingsprisen ved mælkeproduktion. Mælkeproducenter får dermed et værktøj, der kan give dem et meget aktuelt billede af deres produktionsomkostninger. Frem for at få tallene halv- eller helårligt, giver Cost4Milk landmanden et overblik kvartalsvist og dermed chancen for at have hånden på rattet undervejs.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er utroligt vigtigt at have fokus på de omkostninger, som kvægbrugeren har en reel indflydelse på - modsat afregningsprisen - og her er Cost4Milk-analysen et særdeles robust værktøj til overvågning i hverdagen, siger kvægrådgiver Aage Harrild Nielsen, Heden & Fjorden.

Med Cost4 Milk, følger mælkeproducenten hyppigt op på fremstillingsprisen, ligesom han kan se, hvordan kollegerne klarer sig.

De to rådgivningscentre, Heden & Fjorden og LandboSyd havde begge i en periode arbejdet med at udvikle et rådgivningsværktøj, der kunne give et godt og ikke mindst aktuelt billede af omkostninger og indtjening ved mælkeproduktion. I vinter slog de to centre ideer og kompetencer sammen, hvilket er endt med et helt rådgivningskoncept.

Med Cost4Milk er det nu muligt at få helt aktuelle svar på væsentlige spørgsmål:

? Hvad koster det at producere et kg EKM i en bestemt periode?

Artiklen fortsætter efter annoncen

? Hvordan har udviklingen i omkostningerne været på bedriften i de seneste tre måneder?

? Hvordan klarer bedriften sig sammenlignet med andre bedrifter?

- Cost4Milk-analysen gør det muligt at få hurtigere information og komme et spadestik dybere end hidtil, da analysen tager højde for kapacitetsomkostningerne. Derudover har vi en tro på, at analysen binder os sammen tværfagligt som rådgivere, så vi alle taler samme sprog, Thorkild Moos, kvægchef i LandboSyd.fgk