Lyt til artiklen:

Droner redder rålam med fårefedt

00:00
Hastighed: ???x
03:58

Græsarealer i landbruget er et yndet gemmested for hjortevildt, hvor rålammene trykker sig i stedet for at flygte i den første del af deres liv. Ved høst af fodergræs i maj og juni risikerer en del rådyrlam at blive påkørt, slået ihjel eller lemlæstet under høstarbejdet.

Selvom adfærden med at gemme sig er en god overlevelsesstrategi mod rovdyr, er det lige modsat i forhold til en skårlægger, mejetærsker eller finsnitter, og derfor er høstdrab et tilbagevendende problem. Men fårefedt kan måske være en del af løsningen, skriver Teknologisk Institut i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi ved ud fra tidligere undersøgelser og modelberegninger, at mellem 10.000 og 20.000 rådyrlam årligt risikerer at blive dræbt eller lemlæstet ved græsslæt i Danmark, siger seniorforsker og vildtbiolog Carsten Riis Olesen, Danmarks Jægerforbund.

Jægernes Naturfond har derfor støttet et projekt, hvor Danmarks Jægerforbund, Seges Innovation, Teknologisk Institut og Scandinavian Drone Solutions har udviklet en praktisk anvendelig metode til at afværge drab og lemlæstelse af rålam ved græsslæt.

En metode, der involverer fårefedt og droner.

Testet i praksis

Ideen med projektet er at placere et afskrækningsmiddel kaldet Trico på arealet, der efterfølgende får moderen til at flytte rålammet til et sikkert sted, så landmanden dagen efter kan høste uden at risikere at påkøre rålam.

Trico er et godkendt sprøjtemiddel til afskræknningsmiddel, som må bruges i skovbrug, frugtplantager og markafgrøder - også økologisk. Midlet virker ved hjælp af duft og smag, og det aktive stof er fårefedt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I projektet er der udvalgt 300 hektar græsarealer ved Nørreådalen mellem Viborg og Randers. Natten før placering af afskrækningsmiddel er der ved hjælp af droner med termiske kameraer fundet marker med rålam. Dagen efter er der med en sprøjtedrone placeret Trico i tre meter brede baner, 20 meter inde på markerne, hvor der var rålam.

Den efterfølgende nat blev der igen fløjet med drone med termiske kameraer, så placeringen af rålam igen kunne følges på arealerne.

Stor succes med drone: Redder 16 rålam fra skårlæggeren på 30 hektar

Se også:

Stor succes med drone: Redder 16 rålam fra skårlæggeren på 30 hektar

Metoden virker

På de 300 hektar fandt projektdeltagerne i alt 12 rådyrlam og ved udlægning af Trico blev 11 ud af 12 rådyrlam fjernet af moderen.

- Det viser en statistisk signifikant effekt af afværgemidlet, når vi undersøger på både mark- og enkeltdyr-niveau, siger faglig leder Thomas Nitschke, Teknologisk Institut.

- Vi prøvede også at flyve uden at udsprøjte Trico på en mark med to rådyrlam, og her var der fire rådyrlam placeret dagen efter, så at flyve med sprøjtedronen uden Trico virkede tilsyneladende ikke afskrækkende, supplerer han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Resultaterne af undersøgelsen viser, at udlægning af afskrækningsmidlet er en praktisk anvendelig og effektiv metode til at forebygge drab på rådyrlam ved græshøst.

- Det er muligt at reducere høstdrab af rådyrlam betydeligt ved at anvende afværgemidlet Trico udlagt med en sprøjtedrone, siger Jens Rahbek, Scandinavian Drone Solutions og tilføjer:

- Undersøgelsen har dog også identificeret udfordringer med den nuværende EU-lovgivning for udsprøjtning fra drone, hvilket pt. begrænser anvendelsen. Men vi arbejder aktivt med at nedbringe disse barrierer.

Resultatet kan fremadrettes bruges af landmænd eller maskinstationer, hvor der blot udsprøjtes Trico i en bræmme rundt om markerne med en drone eller en almindelig marksprøjte, og dermed er rådyrlam dagen efter væk fra arealerne i god tid før høst.

Den verifikation som projektgruppen har udført med termiske kameraer, er ikke nødvendig i den daglige anvendelse, men blot udført for at kunne verificere resultaterne.