Lyt til artiklen:

Antibiotika til køer falder med 12 procent

00:00
Hastighed: ???x
03:13

Forbruget af antibiotika til køer er faldet med 12 procent fra 2021 til 2022 målt i kg aktivt stof.

Og det er sket samtidig med et bemærkelsesværdigt flot fald i tankcelletallet, der i januar 2023 nåede ned på historisk lave 165.000.Det flotte fald bygger oven på et fald på godt seks procent fra 2020 til 2021, skriver Landbrugsinfo.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Dermed fortsætter den trend, som er set de seneste 10 år, hvor forbruget er faldet med i alt 21 procent.

Det vedvarende fald skyldes, ifølge dyrlæge ved Seges Innovation, Henrik Læssøe Martin, især en aktiv indsats fra mælkeproducenternes side for at forbedre yversundheden - i samarbejde med Seges Innovation, Landbrug & Fødevarer Kvæg og Dyrlægeforeningens Faggruppe Kvæg.

Forbruget af antibiotika til køer er faldet med 12 procent fra 2021 til 2022 målt i kg aktivt stof. Samtidig er tankcelletallet faldet til historisk lave 165.000 i januar 2023, skriver Landbrugsinfo.

Forbruget af antibiotika til kalve

Antibiotikaforbruget til kalve og ungdyr er faldet med ikke mindre end 16 pct. fra 2021 til 2022 målt i kg aktivt stof. Dermed er antibiotikaforbruget til kalve og ungdyr det laveste siden 2018.

Målt i dyredoser er forbruget faldet med 6 procent fra 2021 til 2022.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Faldet i antibiotikaforbruget til kalve kommer oven på en tiårig periode, hvor forbruget steg betragteligt. I 2021 blev der foretaget næsten 40 pct. flere antibiotikabehandlinger på kalve, sammenlignet med 2012.

Størstedelen af forbruget gik til behandling af luftvejslidelser efterfulgt af led- og lemmelidelser samt mavetarminfektioner.

- Stigningen i forbruget til kalve skyldtes antageligt, at besætningerne er blevet større, uden at der blev truffet de nødvendige forholdsregler for at sikre en god smittebeskyttelse, forklarer Henrik Læssøe Martin.

- Med større besætninger er det endnu vigtigere, at indretningen af produktionsanlæggene er hensigtsmæssig - f.eks. med opdeling i små hold med god plads og god fast adskillelse mellem holdene - og at der etableres gode managementrutiner, ikke mindst omkring indsættelse og flytning af dyr, lyder det fra dyrlægen.

En væsentlig årsag til, at forbruget af antibiotika til kalve nu er faldet, er ifølge dyrlægen sandsynligvis et øget brug af vaccination til at forebygge luftvejsinfektioner - især i slagtekalveproduktionen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samtidig har Seges Innovation via projektarbejde sat stor fokus på at forbedre kalvesundheden og at reducere forbruget af antibiotika.

Antibiotikaforbruget til kalve er faldet med 16 procent og er dermed det laveste i fem år målt i kg aktivt stof, skriver Landbrugsinfo.