Lyt til artiklen:

Kunstig intelligens skal forudsige jordbundens sundhed

00:00
Hastighed: ???x
03:14

I Horizons Europe projekter (AI4SoilHealth) er formålet at skabe en digital infrastruktur til overvågning og prognoser af indikator for jordressourcens sundhed i Europa.

Dyrkningsjorden er mange steder under pres med de nuværende dyrkningsmetoder, og udfordringerne bliver kun større med det stigende behov for produktion af fødevarer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Truslerne mod jordens sundhed omfatter tab af organisk materiale, tab af biodiversitet, jordpakning fra store maskiner og ikke mindst tab af selve jorden på grund af erosion.

- Vi er nødt til at gøre noget, hvis vi skal bevare de europæiske og globale jordressourcer. Det er nemlig et paradoks, at jordbunden på den ene side er en del af løsningen til at mindske udledning af drivhusgasser, mens 60 til 70 procent af Europas jord ikke har det godt. Det er derfor bydende nødvendigt, at vi får en bedre overvågning af jordbundens kvalitet, siger Mogens H. Greve, der er professor i agroøkologi fra Institut for Agroøkologi i en pressemeddelelse.

Ambitiøse klimamål kan ikke opnås uden øget fokus på jord

I lighed med de danske klimamål har Europa-Kommissionen også sat sig flere konkrete mål for at forhindre yderligere forringelse af jordressourcen og til bekæmpelse af klimaændringerne. Målene er blandt andet nulemissioner og at plante tre milliarder træer inden 2030.

- Senest i 2028 bør alle arealforvaltere have adgang til verificerede data om CO2-emissioner og -fjernelse. Derudover er det en ambition, at landbruget skal have et øget fokus på kulstoflagring og derigennem være med til at sikre opfyldelsen af 2030-målet om en reduktion af klimabelastningen på 310 millioner tons CO2eq for hele jordsektoren i EU, forklarer Mogens H. Greve.

Det er dog nødvendigt med metoder til at måle og vurdere fremskridtene mod sundere jorde. Her kommer Horizon Europe projektet AI4SoilHealth ind i billedet. Formålet er nemlig at støtte EU's "The Soil Health & Food Mission" med henblik på at nå de mål, der er fastsat i EU's jordbundsstrategi 2030.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi vil udvikle og vedligeholde en digital infrastruktur med fri adgang i hele Europa. Målet er, at infrastrukturen vil blive brugt til at vurdere og løbende overvåge jordens sundhed i forhold til forvaltningen af den, siger Lis W. de Jonge, der også er professor fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Kunstig intelligens rimer på jord

Den form for kunstig intelligens, forskerne vil arbejde med i det nye projekt, omfatter software- og big data-løsninger, som kan forbedre og automatisere beslutningssystemer. Man kan bruge kunstig intelligens til mange ting indenfor jordbundsvidenskaben. Jordanalyser, remote sensing og jordbundskortlægninger er blot et par eksempler.

- I det her projekt vil vi bruge kunstig intelligens mere systematisk til at vurdere jorddatasæt og -målinger, så vi kan opbygge en automatiseret datadrevet beslutningsstøtte for europæisk jordbund. Vi foreslår at udvikle en indikatorramme, som kan give nye og uudnyttede muligheder for overvågning af jordbundens beskaffenhed, siger Lis W. de Jonge.

Der er bevilliget knap 14 millioner Euro til projektet.