Lyt til artiklen:

Slagtemarkeder fortsat stabile - lavt udbud i Italien

00:00
Hastighed: ???x
03:09

Abonnementsartikel

Svineproducenter: Det europæiske slagtesvinemarked fortsætter sin uændrede og stabile kurs i denne slagteuge. De offentliggjorte noteringer er uændrede over hele linjen.

Den hollandske notering kunne ikke gentage den lille stigning fra sidste uge, men fortsatte uændret. I Italien stiger efterspørgslen efter slagtesvin igen, og den italienske notering tenderede til at stige, skriver De Dansker Svineproducenter i deres ugenyt over slagtesituationen i Europa.

Generelt tales der i alle landene om store mængder grise i forskelligt niveau. Slagteaktiviteterne ligger også i mange lande på et højt niveau.

På grund af en højere slagtevægt belastes slagtebåndene dog mere og er derfor mere udsatte for sammenbrud, forlyder det fra forskellige markedsberetninger. Der er hovedsaligt forskelle i afsætningssituationen for de forskellige EU-lande. I denne henseende har de EU-lande, som kan eksportere svinekød til tredjelande, en fordel. Ifølge markedsinteressenter i Spanien, Frankrig, Danmark og Holland afsættes der godt til Asien, og specielt til Kina.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Handlen på det europæiske hjemmemarked kører i det store og hele stabilt på det niveau, der er normalt på denne årstid, og der berettes om et stabilt salg.

Spanien og Frankrig

I Spanien blev nogle af regionerne ramt af begrænsninger i logistikken, fordi vinteren satte ind. De usædvanligt lave temperaturer forventes at præge grisenes tilvækst.

I Frankrig har man senest oplevet en god efterspørgsel på hjemmemarkedet som følge af markedsføringen i detaillevnedsmiddelhandlen.

Fra Danmark berettes der om et højere udbud af slagteklare svin end forventet. De danske slagterier afvikler de nuværende overskudspukler i forskelligt tempo. Her er de udvidede arbejdstider på nogle af slagterierne stadig et effektivt middel. På Danish Crown-slagteriet i Ringsted var der mærkbare indskrænkninger i slagteaktiviteterne sidste onsdag.

Holland

Også fra Holland berettes der om mulige, tekniske problemer i slagtningerne som følge af en høj slagtevægt. Generelt bliver der slagtet færre grise end i december, da de hollandske myndigheder ikke tillod, at alle lørdage, som man havde ansøgt om, blev taget i brug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I Tyskland er der fortsat begrænsninger på flere slagterier pga. karantænetiltag ift. medarbejderne. P.t. udgør overskudsmængden cirka 1.030.000 slagtesvin, som på grund af et faldende levendeudbud vil afvikles i de kommende uger. Derudover er det igen muligt at sælge tysk svinekød til Thailand.

Tendensen på det tyske marked

Levendeudbuddet presser fortsat på, og der må sandsynligvis forventes ventetider ift. levering. Grundlæggende er markedssituationen fortsat stabil, og man forventer en uændret prisudvikling.

På det europæiske marked handles ferske skinker igen denne uge til svagt stigende prisniveau. Handlen med øvrige udskæringer sker til uforandret prisniveau.

Til det engelske baconmarked er der fortsat en stabil handel til detailhandlen, mens efterspørgslen fra foodservice er så godt som ikke eksisterende.

Fra Asien apporteres der om en god efterspørgsel fra såvel Kina, Japan som øvrige asiatiske markeder.