- I de år, hvor agersnegle er en udfordring, kan en companion crop bidrage med ?foder? til sneglene, så det ikke er rapsen, der skal stille sneglenes værste sult. Jeg har set, hvordan sneglene foretrækker at æde rug frem for raps, hvilket kan give rapsen det nødvendige forspring i de år, hvor der er store snegleproblemer. Rugen skal dog sprøjtes væk sammen med spildkorn for ikke at give for meget konkurrence til rapsen, siger Søren Ilsøe, ejer af Knudstrupgård og testgård for bl.a. companion crop.

Det skriver Agrovi i en pressemeddelelse

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sammen med Agrovi står Søren Ilsøe bag et forsøg, hvor to companion crop-blandinger er sået ud sammen med vinterraps og sammenlignes med en kontrol, hvor vinterraps er sået alene. Den ene companion crop-blanding er med vikke og inkarnatkløver, mens den anden er domineret af honningurt.

I de foreløbige resultater fra et planteklip lavet ved vækststart den 22. marts, har kvælstofoptagelsen været størst i kontrolparcellerne, men ser man på fosfor og kaliumoptagelsen er den højere i vinterraps, hvor der har været sået vikke og inkarnatkløver. Høstudbytterne af disse parceller vil blive målt og sammenholdt med kontrolparceller.

Næringsstoffer og kvælstoffiksering

Companion Crops har også mange flere gode egenskaber ud over at holde sneglene fra rapsen. Bælgplanter er fx et oplagt valg i vinterraps, der kan udnytte store mængder kvælstof. Man skal dog være opmærksom på, at det kan være svært at vide, hvor meget kvælstof afgrøden får til rådighed ved bælgplanternes hjælp. Det er derfor vigtigt at vælge en blanding af kvælstoffikserende arter, der har både efterårs og forårsvækst.

- Uanset om din companion crop består af en eller flere arter, kan den også hjælpe med at optage andre næringsstoffer. Så længe companion croppen er i vækst, vil den optage næringsstoffer og konkurrere med hovedafgrøden. Men når den nedvisner, bliver de næringsstoffer, den har optaget, frigivet igen og er tilgængelig for hovedafgrøden. I marker med lave fosfortal, kan honningurt være med til at opsamle fosfor fra jorden, som hovedafgrøden kan få gavn af, når companion croppen nedbrydes, fortæller Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi.

Tips fra eksperten

I arbejdet med companion crop, er der flere elementer, du skal være opmærksom på ud over valget af arter. Lene Mathiasen giver derfor tre gode erfaringer videre til dig, der gerne vil i gang.

Artiklen fortsætter efter annoncen

-Hvis companion croppen vokser sig kraftig for hurtig, kan den blive en konkurrent til rapsen, både i forhold til næringsstoffer og lys

-Ved dyrkning af vinterraps, er det essentielt for overvintringen, at vækstpunktet bliver tæt ved jorden. Står companion croppen står for tæt med rapsen, risikerer man, at vinterrapsen strækker sig og derved bliver sårbar for udvintring. Til gengæld kan companion crop, der dækker godt af under rapsen, hæmme ukrudt

-De fleste companion crop arter tåler ikke sprøjtning med de ukrudtsmidler, der normalt bruges mod tokimbladede arter i vinterraps (undtaget Command lige efter såning). Det vil sige, at man for at få maksimalt udbytte af companion croppens egenskaber i efteråret, skal vente med at bekæmpe kamille til om foråret

Så er det bare at komme i gang med at få mest muligt ud af din vinterrasp.