Der er nok at se til, den dag græsset og majsen bjærges og lægges i siloen. Arbejdet er dog ikke overstået endnu, for når stakken åbnes, gælder det om at holde på næringsstofferne og energien. Med korrekt management opnås en bedre foderudnyttelse og foderøkonomi.

Iltning af stakken ved åbning har gennemsnitligt vist sig at medføre tørstoftab på 10 procent og et fald i fordøjelighed på 4 procent, fordi aerobe mikroorganismer nedbryder ensilagen (Honig & Woolford, 1980). Iltning medfører blandt andet vækst af gær- og skimmelsvampe, nedsat ædelyst, et fald i den daglige ydelse på gennemsnitligt 10 procent, reduceret proteinværdi og iltningen kan få konsekvenser for dyrenes sundhed på grund af dannelsen af mykotoksiner (Moate et al., 1988).

Artiklen fortsætter efter annoncen

I det følgende ser vi på, hvordan man gennem forbedret management omkring stakken kan reducere iltningen mest muligt og dermed få det det mest optimale ud af sit hjemmedyrkede foder.

Det vigtigste omkring management i stakken er at reducere iltning af ensilagen. Ilt sætter gang i en forrådnelsesproces, og det ses ved, at ensilagen tager varme. Dermed reduceres kvaliteten, og i værste fald gør det ensilagen uegnet som dyrefoder.

I et studie blev forskellen på iltet og ikke-iltet græsensilage undersøgt. De iltede prøver blev taget fra snitfladen i siloen, hvor der havde været åbnet op for stakken i tre til syv dage. De andre prøver (kontrolgruppen) blev taget længere inde i stakken, hvor ensilagen ikke havde været udsat for ilt.

Resultatet var, at temperaturen for den del af ensilagen, der havde været udsat for ilt i 7 dage, nåede op på 52,5 grader celsius, hvor lufttemperaturen var 22,8 grader celsius. Det havde en konsekvens for fordøjeligheden, der faldt signifikant meget fra 74,4 ±0,7 procent for kontrolgruppen, til 58,8 ±1,8 procent for den iltede ensilage. Derudover steg pH med 10 procent, fra 4,01 til 4,38 i forhold til kontrolgruppen. (Fujita et al., 1980). Udtagningsteknik og hastighed er meget vigtige parametre for at reducere iltning af ensilagen.

Det er vigtigt at komme godt frem i stakken, så foderet ikke tager varme. Der er mange gode råd om, hvor mange centimeter man skal frem i stakken om dagen, men hvor stabil, stakken er, afhænger af tørstofindholdet, hvor godt ensilagen er kørt sammen samt management, og hvor godt ensileringsprocessen er gået. Brug derfor tidligere erfaringer som rettesnor. Mærk om ensilagen tager varme nu, når vejret er blevet varmere. Mikroorganismerne i ensilagen arbejder væsentligt hurtigere, og derfor bliver ensilagen hurtig ustabil i varmt vejr. Derfor er det ikke de brede siloer, der skal åbnes midt på sommeren, men prøv at planlægge det bedst muligt, så de brede siloer gemmes til vinterperioden, og de mindre brede siloer benyttes om sommeren. Lad være med at gå for dybt ind i siloen, men sørg for at komme hen over hele fladen så hurtig som muligt. Prøv og dufte til den side, du lige har fjernet foder fra og sammenlign med den side, du har taget fra sidst. Hvis ensilagen ikke er så stabil, vil du tydeligt kunne lugte forskel, for det begynder at lugte lidt sødt og muldnet. Den friske side skal gerne dufte neutralt og surt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs mere i Bovilogisk

Læs mere, i det nyeste nummer af Bovilogisk, der udkommer fredag den 15. juli.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen allerede nu læses på www.bovilogisk.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen - klik her.

Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.