Når kløvergræsset køres ned, så knækker græsskuddene, og græsset hæmmes.

- Det er jo ren logik, og derfor undrer det mig også, at man desværre ser frakørselsvogne, som under ensilering kører på kryds og tværs i marken, fortæller Torben Rasmussen, grovfodermanager hos LHN.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Slætgræs kan gro op til tre centimeter om dagen, derfor er det yderst vigtigt, at der ikke køres over et større areal på græsmarken, end højst nødvendigt, slår Torben Rasmussen fast, og henviser til forsøg hos I/S Sejersbøl i Thy, udført af Aarhus Universitet, som viser udbyttefremgang op til 20 procent efter man er gået over til 12 meter faste kørespor.

Lad maskinstationen

Faste kørespor kan være en del af løsningen, men det kan en struktureret tankegang også.

- Hvis blot græsvognene sørger for at køre helt til forageret hver gang, eller måske benytter plejespor de steder det er muligt, fortæller Torben Rasmussen

- Det kan også lade sig gøre, at sætte gyllevogne og græsvogne ind i plejespor på 24 meter, og lade rive og finsnitter køre på hver 12. meter, og på den måde holde den tunge trafik i plejesporene.

Torben Rasmussen påpeger, at det klart er en fordel at benytte maskinstationen og deres maskiner, da de ofte har en væsentligt bredere arbejdsbredde end mælkeproducentens egne maskiner, for det betyder meget, at dæk og arbejdsbredde er i orden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

70 procent overkørt

Ved et tænkt eksempel, hvor mælkeproducenten måske selv skårlægger græsset med et seks meter skårlæggersæt, river græsset sammen med en siderive, og på den måde opnår 15 meter skårbredde - men på to overkørsler, får ensileret græsset, måske af maskinstationen, med en vogn på siden af finsnitteren, og selv kører gyllen ud med en kun otte meter græsmarksnedfælder.

- For hver 100 meter, vil der med disse opgaver være overkørt cirka 70 meter - det svarer til 70 procent og tænk sig, hvis at der ikke køres samme sted sæt efter sæt - det er uhyre mange tusind kroner der køres ned i marken, påpeger Torben Rasmussen, og han fremhæver, at der her ikke er taget højde for forager, skift af frakørselsvogn eller måske en tur med sprederen mellem skårlægning og sammenrivning.

Ved et 12 meter system, hvor skårlæggeren er 12 meter bred, finsnitteren har vognen spændt bagefter, og kører dermed også i samme spor, og gylle-nedfælderen også er 12 meter bred, vil der kun blive kørt på cirka 12 procent af arealet med 750 millimeter brede dæk.

Hvis frakørselsvogn og gyllevogn kører på 24 meter, og skårlægger, rive og finsnitter på 12, vil det samlet overkørte areal blive cirka 33 procent.

Kør i stakken eller Bilka

Torben Rasmussen råder også mælkeproducenter til at holde sig langt væk fra maskinstationsarbejdet under ensilering.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det bedste man kan gøre, er at hjælpe til med en traktor i stakken. Man skal i hvert fald ikke tro, at man skal blande sig i eksempelvis frakørsel. Maskinstationsfolkene har et flow, og kender hinandens pladser, hvis der pludselig opstår en uventet situation kan de snakke sammen over walki-anlæg, og de kører som regel med noget langt større grej end landmanden.

- Det bliver hurtigt en stopklods, at få hjælp til frakørsel, så hvis man ikke hjælper i stakken, skal man finde på noget andet at lave - eksempelvis køre i Bilka.