Abonnementsartikel

I august stiller Hanne og Ronny Van Vliet fra Borris i Vestjylland deres bedrift og erfaringer til rådighed i forbindelse med en kursusaften.

Gennem de senere år har kvægrådgiver Martin Mikkelsen hos Vestjysk Landboforening testet effekten af at ændre på tilgangen til malkerobotten for udvalgte køer.

Hanne og Ronny Van Vliet fra Borris i Vestjylland har mærket effekterne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På under et år har gårdens 140 årskøer generet ca. 100.000 kilo mere mælk end tidligere.

- Efter vi har justeret malkelisten får de friske køer mere plads og tid i robotten og leverer langt mere mælk, siger Ronny Van Vliet og forklarer, at tiltaget er en stor fordel for nykælvere, eftersom både kvier og køer går sammen.

Hos Van Vliet foretages der nu ca. 2,4 malkninger per ko per dag, men nykælverne får adgang til robotten tre til fire gange dagligt.

Til kursusaften den 28. august fortæller landmandsparret Van Vliet om den positive effekt af at justere på mælkelisterne og robotten.

- Vi skulle lige vænne os til at nye rutiner, ligesom køerne. Men nu roterer de alle bedre rundt i stalden, tilføjer Hanne Van Vliet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Juster med omtanke

Selvom der er sund fornuft i at skabe god plads til flere nykælvere på malkegangen, er det ikke bare lige noget man gør, siger Martin Mikkelsen, kvægrådgiver hos Vestjysk Landboforening.

Han forklarer, at flere mælkeproducenter sjældent har fokus på robotten, men justerer i stedet andre steder i bedriften.

På mødet vil ekspert i mælk og malkning Jan Støve fra Videncentret for Landbrug fortælle, hvor vigtigt det er, at robotten er justeret korrekt samt om yversundhed, pattegummi og brug af bakteriedyrkning.