Abonnementsartikel

Landmændene strømmede til det første fælles LMO Plantetræf.

Landmændene mødte talstærkt op til det første fælles LMO Plantetræf på VidenCenterBygholm ved Horsens den 11. juni. Arrangørerne skønner, at der var deltagelse af cirka 600.

- Vi er rigtig glade for den fine tilslutning til dette første store fællesmøde i LMO Planteavl, og vi tror på, det har en stor værdi, at landmændene kan komme ud og få aktuelle nyheder og friske input om planteavl, siger Lars-Ejler Hansen, chef for LMO Planteavl.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I en tid med rimelige priser på vore afgrøder er det særdeles vigtigt at have en faglig strategi på et højt niveau, og i den sammenhæng er plantetræffet det helt rigtige sted at blive opdateret med ny viden, lød det fra formanden for planteavlsudvalget i LMO, Hans de Neergaard, der bød velkommen til landmændene.

Planteavlstræffet fandt sted fra 13.00 til 21.00, og allerede fra de første rundvisninger, var der fyldt op på alle holdene rundt på det store forsøgsareal. Hvert emne varede ca. en halv time, og deltagerne kunne således nå at deltage i flere seancer.

Nye etableringsmetoder

I løbet af dagen kunne man høre om vintersæd, vårsæd, raps, grovfoder og efterafgrøder.

Konsulenterne fortalte på rundture i marken om planteværn, sorter, gødskning, afgrødevalg, etableringsmetoder og meget andet.

Inden for raps var der fokus på forskellige etableringsmetoder og udstyr til etablering, bl.a. med såning i forbindelse med nedfældning af gylle, og det blev demonstreret med fremvisning af forskelligt udstyr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der blev orienteret om placering af handelsgødning samt forskellige strategier med gylle til vårsæd, herunder forsuret gylle, hvor der også blev fremvist en række forsøg.

Hybridvinterbyg

Der var også mulighed for at høre om hybridvinterbyg, som giver en række fordele i sædskiftet og med fordel kan erstatte andenårs vinterhvede. 

Hybriderne behøver ikke samme mængde kvælstof som andenårs vinterhvede, og høsten ligger tidligt, hvilket giver mulighed for tidlig etablering af vinterraps.

- Vi oplever en stor interesse fra landmændenes side, og vi har meget store forventninger til sorten SY Leoo, som har gode egenskaber, blandt andet hurtig vækst, stort rodnet og i sidste ende højere udbytte, lød det fra teknisk rådgiver Morten Lund, Syngenta.

Randzone-debat

Ud over de faglige seancer med rundture i marken kørte der gennem dagen arrangementer i teltet på pladsen. Her kunne man bl.a. høre om korn- og gødningsmarkedet, pesticidafgifter, kalkning og jordprøver ved DLG, ATR, Hornsyld Købmandsgaard og Danish Agro.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der var også indlæg om randzoner ved planteavlskonsulent Børge Nielsen, LMO, der trådte til i stedet for Finn Pedersen, næstformand i LMO og bestyrelsesmedlem i Landbrug & Fødevarer, der var blevet forhindret.

Børge Nielsen fortalte om vandplanerne, der netop er sendt i høring endnu en gang og opfordrede landmændene til at fremsende indsigelse, hvor der er konkrete forhold, der bør ændres.

Børge Nielsen oplyste, at Landbrug & Fødevarers strategi med vandplanerne er at få fagligheden i spil, den politiske påvirkning samt hele det juridiske felt med stævninger og klager.

Han opfordrede deltagerne til at deltage i et af L&F’s stormøder om vandplaner og randzoner i henholdsvis Middelfart den 24. juni og Herning den 26. juni,

Tyske eksperter

20 firmaer deltog i plantetræffet med information, stande og indlæg. De var repræsentanter for kemikaliefirmaer, grovvarefirmaer, sortsejere og gødningsfirmaer samt Hede Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der deltog tyske eksperter i efterafgrøder, som fortalte om de forskellige sorter og deres egenskaber. 

Ud over det faglige var der også plads til en uformel og snak med andre landmænd og med konsulenterne, og der var øl, pølser, kaffe og kage til deltagerne gennem hele dagen.