Der er masser af husdyrgødning til rådighed i det nordjyske. I teorien betyder det, at der bør være fosfor nok til at gøde markerne. Men selvom teorien siger, at der er nok fosfor, så har Seges gennem tidligere forsøg og undersøgelser påvist, at der er fosformangel på marker, hvor man ikke ville forvente det. Det oplyser Leif Knudsen, chefkonsulent Gødskning, fra Seges, der står bag projektet, og som blandt andre har spurgt Agri Nord om hjælp til at udføre test på 50 nordjyske marker.

- Vi ved, der er fosformangel især på hævet havbund, men det er svært at finde egnede metoder til at teste det, så det er derfor, vi nu beder de nordjyske landmænd om hjælp til at undersøge det nærmere. Normalt giver jordbundsanalyser for fosfor et godt billede af behovet for fosforgødning, men forsøgene har vist, at der kan være marker med et stort udslag for fosfor, selvom om fosfortallene er høje, siger Leif Knudsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Kryds-test

Vi ved, der er fosformangel især på hævet havbund, men det er svært at finde egnede metoder til at teste det, så det er derfor, vi nu beder de nordjyske landmænd om hjælp til at undersøge det nærmere

Leif Knudsen, chefkonsulent i Seges

Flere planteavlskonsulenter i Agri Nord er har allerede sat gang i de første test.

- Vi har jo også erfaring, der siger, at det kan give merudbytter at give ren fosforgødning i vårbyg. Så det bliver rigtig spændende at se, om vi kan se forskel på vores teststeder i marken med ekstra tilførsel af fosfor og almindeligt gødsket vårbyg, siger planteavlsafdelingens chef, Flemming Floor Jensen.

En test består i, at der gives ren fosforgødning i en vårsædsmark, når den er færdiggødsket. Gødningen strøs ud i et kryds med ti meter lange og en meter brede ben, og der sættes en markeringsstok midt i krydset Landmanden skal derefter, når afgrøden busker sig, indrapportere på SMS, om han kan se forskel.

- Hvis afgrøden er mere grøn i krydset, så viser det fosformangel, siger Leif Knudsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landmanden indrapporterer igen ved skridning af kornet. Her er det en sen skridning, der viser fosformangel. Når alle resultater er registreret, laver Seges en opgørelse over resultaterne.

Målrettet fosfortildeling

Formålet med de mange test er at supplere egentlige forsøg og en forskningsmæssig indsats, der skal vise, om de generelle fosforlofter giver problemer på nogle marker, hvor der er behov for mere fosfor.

- Hvis det viser sig, at der er marker med generelt større behov for fosfor, kan det blive nødvendigt at forsøge at påvirke lovgiverne til at lave målrettede fosfornormer, så også landmænd med marker med specielle fosforbehov kan gøde optimalt, fortæller Leif Knudsen.

Udover testene hos landmændene laver Seges også kontrollerede landsforsøg i forsøgsparceller for at undersøge fosforbehovet. Samtidig er der igangsat forskning på Aarhus Universitet til at afdække årsager til fosforbinding med videre på visse arealer.