To erfarne svinekonsulenter fra LMO anbefaler at indføre egenkontrol for at sikre en god holdbarhed og reproduktion af sine polte.

En af de helt store udfordringer ude i besætningerne er at sikre korrekt fodring af polte, så de ender i den rigtige vægtklasse og med den rette alder og rygspæk på løbetidspunktet.

Men selv om poltenes eksteriør er en essentiel del af løbningernes succes, er det langt fra altid, at poltene er der, hvor de skal være. Det fortæller svinekonsulent Nikolaj Stidsen.

-Det, vi generelt ser ude i svinestalden, er en tendens til polte, der er lidt for små og tynde, siger Nikolaj Stidsen fra LMO.

Indføring af egenkontrol

Nikolaj Stidsen lægger op til, at svineproducenterne kraftigt bør overveje at indføre egenkontrol, hvor grisene jævnligt vejes, og der foretages rygspækmåling for at sikre, at poltene vokser og tager på, som de skal.

-Det er den bedste anbefaling, vi kan give med på vejen, for at svineproducenten kan komme problemet til livs, og undgå en besætning i for lav en vægtklasse, fortæller han.

Jo højere foderstyrke des flere æg

Nikolaj Stidsen bakkes op af Jonas Bøge Breinholt, ligeledes svinekonsulent hos LMO, som peger på, at egenkontrollen er et oplagt middel for at udnytte det fulde potentiale under løbningen.

-Det er vigtigt, at dyrene får øget foderstyrke op til 5-7 dage før løbning. Det gør, at en større mængde æg løsner sig, og det øger chancen for en bedre brunst og flere løsnede æg, fortæller Jonas Bøge Breinholt.

Han fortæller, at poltene derefter skal tilbage til almindelig fodringsstyrke, da det har vist sig, at poltene modsat søerne responderer negativt, hvis en øget foderstyrke fastholdes efter løbning.

Kan puslespillet gå op?

Svinekonsulent Nikolaj Stidsen påpeger dog, at det sjældent er en nem opgave at få puslespillet til at gå op. Der er mange parametre i spil, når der inden for eksisterende rammer skal tages hensyn til både vægt, huld, foderstyring, aktivering af 1. brunst og selve løbningen -alt dette uden at gå for meget på kompromis med poltenes vægtklasse, alder og rygspæk.

-Det handler derfor om at finde en systematik, der passer ind i stalden, og at vi drager nytte af de fordele, vi ved, der er ved en optimal poltestyring, siger han og fortsætter:

-Her har vi både viden og rigtig god erfaring med at være de nye øjne i besætningen, hvor vi kan hjælpe med at systematisere arbejdet, forklarer Nikolaj Stidsen og understreger, at der ikke er tale om banebrydende viden på området her.

-Men konklusionen er, at poltene for mange steder ikke tildeles den opmærksomhed, de fortjener. Derfor skal fokuspunktet være på, hvordan vi kan opnå en besætning af polte i den rigtige størrelse, alder og tykkelse. Lykkes missionen er man rigtig godt på vej til at sikre og bibeholde en god holdbarhed og god reproduktion, siger Nikolaj Stidsen.