Årets første ansøgningsrunde til vådområdeprojekter er nu åben i Tast-selv service hos Landbrugsstyrelsen.

Kommuner og Naturstyrelsens lokale enheder kan i perioden 3. januar til 3. marts 2020 søge om tilskud til forundersøgelse og etablering af kvælstofvådområder og fosforvådområder.

Mens det er kommunerne og Naturstyrelsens lokale enheder, der kan søge om tilskud til kvælstofvådområdeprojekter, er det kun kommunerne, der kan søge om tilskud til fosforvådområdeprojekter, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Landbrugsstyrelsen administrerer vådområdeordningen i samarbejde med Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen foretager en vurdering af de natur- og miljøfaglige forhold i ansøgningerne. Inden du søger om tilskud til et vådområdeprojekt, skal du derfor også orientere dig på Miljøstyrelsens hjemmeside for vådområdeprojekter vandprojekter.dk.

Vådområderne bidrager til at reducere udledningen af næringsstoffer til gavn for vandmiljøet, og projekterne bidrager til at opfylde Vandrammedirektivet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Projektstøtteordningen for vådområdeordninger er en del af det danske Landdistriktsprogram og den politiske aftale om Fødevare- og landbrugspakken fra december 2015. Projekterne er medfinansieret af EU.