I september og oktober skal du grødeskære for maksimal effekt, pointerer LMO.

Sidste efterår var oversvømmede marker mere reglen end undtagelsen. Hvis man vil minimere risikoen for, at det gentager sig, så er det særdeles vigtigt, at man nu får skåret grøde i de omkringliggende vandløb. Det skriver LMO i et nyhedsbrev.

- Det varme vejr med masser af sol har givet optimale vækstbetingelser for grøden i vandløb og åer, og det kan blive et stort problem for landmændenes marker. Hvis ikke man får fjernet slam fra vandløbenes bund og skåret sin grøde, risikerer man, at markerne kan blive våde, sumpede og måske endda fuldstændigt oversvømmede, siger Louise Damgaard Thomasen, der er miljøkonsulent hos LMO.

- I september og oktober er effekten af grødeskæring allerstørst, og derfor opfordrer vi alle landmænd til at gå sine vandløb igennem for at se, om de trænger til en kærlig hånd, tilføjer hun.

Glem ikke drænene

I de forgangne uger har det regnet kraftigt flere steder i landet, og lokalt ser det ud til, at det vil kunne fortsætte i den kommende tid. Hvis ikke der bliver grødeskåret, risikerer man, at vandet ikke kan føres væk fra vandløbet, og at der derfor ikke er ordentlig træk i drænet. Det kan resultere i de store, oversvømmede områder på marken, der blev spottet flere steder sidste efterår.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er især vigtigt at få skåret i den grøde, der befinder sig i kanten af vandløb. Det er særligt stive vandplanter som eksempelvis siv, dunhammer og grenet pindsvineknop, der øger modstanden og sænker vandføringsevnen. Derudover skal man også sikre sig, at drænene er renset tilfredsstillende, og at de er klar til en våd efterårssæson, siger Louise Damgaard Thomasen.