Abonnementsartikel

Der er i dag en tendens til, at kommunerne af besparelseshensyn vægter naturplejen i vandløbene højere end afvandingen.

Et forslag til folketingsbeslutning om bedre muligheder for vandløbsvedligeholdelse blev sidste år nedstemt af det daværende røde flertal.

Forslaget var fremsat af de fire partier i blå blok, der ønskede en præcisering af reglerne omkring vandløbsvedligeholdelse, så det bliver understreget, at vandløb tjener afvandingsformål og derfor skal vedligeholdes i det omfang, regulativerne foreskriver, for at undgå forsumpning af blandt andet landbrugsjord.

- Det er et problem for landmændene, fordi det fører til forsumpning af jorderne, og det kan også skabe problemer for private borgere, når vandløbene oversvømmer deres ejendomme, fordi afvandingen ikke er tilstrækkelig

- Carsten Bach, miljøordfører, Liberal Alliance.

Forslagsstillerne ønskede, at hensynet til afvanding fremhæves i vandløbsforvaltningen, herunder ikke mindst i forbindelse med vedligeholdelsen af vandløb, der er nødvendig i en tid, hvor hyppige forekomster af monsterregn øger behovet for, at vandløbene kan lede store mængder nedbør effektivt og hurtigt væk fra landbrugsarealerne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Teksten skærpes

Nu vil Liberal Alliances miljøordfører, Carsten Bach, der selv er geolog, genfremsætte forslaget med visse stramninger:

- Det bliver ikke helt det samme forslag, idet vi i LA vil skærpe teksten en smule mere, så den direkte vil føre til ændringer i lovgivningen, i modsætning til det tidligere forslag hvor formuleringen var lidt blødere. Vi vil gerne have konkrete ændringer, så det helt klart fremgår af lovgivningen, at vandløbene først og fremmest er til for afvanding - ikke naturpleje. Der er i dag en tendens til i kommunerne, at man vægter naturplejen i vandløbene højere end afvandingen. Desuden er det problematisk, at kommunen både er myndighed og samtidig skal varetage driften med vedligeholdelse af vandløbene, siger Carsten Bach til Maskinbladet.

Sparer på budgettet

Vedligeholdelsen af vandløbene opfattes i mange kommuner som en økonomisk belastning, og der har ifølge Carsten Bach været en tendens til at vægte naturhensyn højere end afvanding, fordi man kan spare på budgetterne:

- Det er et problem for landmændene, fordi det fører til forsumpning af jorderne, og det kan også skabe problemer for private borgere, når vandløbene oversvømmer deres ejendomme, fordi afvandingen ikke er tilstrækkelig, siger Carsten Bach.

Det endelige beslutningsforslag er endnu ikke formuleret, og til overraskelse for mange tyder meget på, at der ikke kan skabes det forventede flertal for forslaget, fordi et eller flere af de blå partier har ændret standpunkt.