Forbedret produktivitet i staldene giver som regel anledning til jubel, men ved os betød det stor overbelægning i klimastalden, udbrud af sygdomme og grise, der sultede. Klimacontainere blev løsningen.

Vi har det seneste års tid haft en meget stor, forbedret produktivitet i både reproduktionen og i farestalden. Vi forbedrede resultaterne fra 28 fravænnede grise pr. årsso til 33, det vil sige omtrent 48 grise ekstra om ugen. Det betød et større antal grise, som blev fravænnet, og vores klimastalde, med grise fra 7-15 kg, blev mere og mere pressede.

Sammen med det fugtige vejr sidste sommer betød det desværre også, at vores PRRS gik i udbrud, med stor dødelighed til følge. Vores rutiner i klimastalden udviklede sig til en ond spiral, hvor grise, der ikke voksede, blev holdt tilbage, når de andre blev flyttet videre til ungsvinestaldene. På den måde kunne de smitte en helt ny stald, hvis ikke de bare blev aflivet, når stalden blev tømt. Et enkelt kvartal var vi oppe på en dødelighed, der svarer til knapt 30 grise om ugen ud af 300 fravænnede.

Det kræver ikke en stor lommeregner at regne ud, at den forbedrede produktivitet egentligt gik tabt, lige så snart grisene blev fravænnet. For at komme sygdom, smitte og overbelægning til livs måtte der gøres noget. Efter flere overvejelser blev der bestilt to klimacontainere med fire stier i hver. Der er plads til 30 grise, fra fravænning til 10 kg, i hver sti, altså er der i de to containere plads til 240 grise.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind