Formanden for Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter betegner de seneste tre års vilkår for mælkeproduktion som overlevelsesniveau.

Der var ingen jubeltoner fra formand Kjartan Poulsen, da han tirsdag aften aflagde sin formandsberetning på foreningens generalforsamling ved Skive

- Vi skal kunne overleve på 2019-prisen, men der er ikke overskud til en ordentlig honorering af ejer og normalt vedligehold for en gennemsnitlig producent, sagde han og betegnede de seneste års økonomiske resultater i dansk mælkeproduktion som overlevelsesniveau.

Han fortalte de fremmødte medlemmer, at hvis man sammenligner med svineproducenternes pris i foråret svarer det til en afregningspris på mælk på over fire kroner.

- Og det ville da ikke være så ringe at prøve, selv om det kun varede kort, sagde han.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Kjartan Poulsen konstaterede, at mælkeproduktionen stadig er præget af eftervirkningerne af kriseårene, men han ser et lyspunkt i, at antallet af konkurser har været pænt nedadgående i 2019.

Ny regering

Kjartan Poulsen sagde, at det er svært for foreningen at finde ud af, hvad den nye fødevareminister, Mogens Jensen, mener.

- Når man hører ham holde indlæg, skal man være tålmodig, for den første halve time går med at snakke om hans opvækst på Mors og om Kristen Bording, som var socialdemokrat og landbrugsminister i sammenlagt over 20 år. Jeg har hørt historien tre gange, men jeg ville egentlig meget hellere høre om Mogens Jensens planer, men dem kommer vi ikke meget nærmere end, at Danmark er et landbrugsland, og det skal det blive ved med at være. Derudover understreger han, at han er minister på et rødt mandat, og det vil føre frem til en politik, hvor landbruget må bidrage på linje med resten af samfundet.

Forundring

- Den havde vi nok luret allerede, da Løkke afleverede nøglerne. Ministerens langtrukne tavshed kan kun skabe forundring. Vi kan jo håbe, at det er gået op for regeringen, at landmændenes pengekasse er tom, ja bunden er måske endda gået ud, når vi kigger på gældens størrelse i forhold til indtjeningen. Hver en afgift, ministeren kan finde på, vil bare skubbe flere over kanten, og selv socialdemokratiske regeringer er ikke interesseret i at save i den gren, de selv sidder på.

Fejl på universiteter

Kjartan Poulsen pegenede også på nogle af de alvorlige fejl, som universiteterne har begået, og som underkendes af fakta fra landbrugets organisationer.

- Lad mig blot nævne de syv synder, som Landbrug og Fødevarer har fremført, og Bæredygtigt Landbrugs indsats mod kvælstofnormerne.

- Aarhus Universitet har toppet op med fejlberegninger i flere omgange, og senest er det kommet fem, at der tilsyneladende heller ikke er styr på udledningen af kvælstof fra rensningsanlæggene, og at de i øvrigt er ved at være forældede, sagde Kjartan Poulsen.

Endnu ikke ministermøde

LDM har ikke haft stort held af at invitere sig til møder med de nye magthavere. Først skulle de finde deres pladser, og så forlod de Christiansborg under corona-krisen, nu er de så tilbage.

- Og det vil vi naturligvis udnytte med et nyt forsøg på at få hul igennem til regeringspolitikerne, sagde Kjartan Poulsen.