Selvom det lyder som noget fra en amerikansk superheltefilm, så er "SmellFighter2" i virkeligheden et meget enkelt system, der på de foreløbige tests har vist sig at kunne reducere lugten fra svineproduktioner med op mod 43 procent. Det er Infarm A/S, som pr. 1. januar 2015 blev en del af Jørgen Hyldgård Staldservice A/S, der står bag anlægget.

Testanlæg fejrer fødselsdag

På Jakobsgaard hos John og Jørgen Jakobsen ved Låsby er det lugten fra de 37.500 slagtesvin, der årligt produceres på stedet, der er blevet væsentligt reduceret med det nye anlæg. Det er indtil videre det eneste sted i landet, at anlægget er blevet sat op, men yderligere to anlæg er på vej andre steder. Anlægget på Jakobsgaard har det seneste år kørt som testanlæg, hvor Seges VSP ugentlig har været forbi og måle de foreløbige resultater. Testanlægget kunne i juli 2015 fejre sit 1-års fødselsdag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

? Anlægget er et billigere alternativ end eksempelvis luftrensere, og så er det både simpelt i opsætning og i drift, så for os er det en god og billig mulighed for udvidelse ?

- For at ny teknologi kan opnå en BAT-godkendelse, kræves det, at det har kørt i minimum et år, så det regner vi med, at anlægget kan få nu her, fortæller John Jakobsen.

Fjerner den tykke fiberdel af gyllen

Selve processen i lugtreduktionen foregår i forbindelse med gylleforsuringen, og det er et krav, at al gylle kan føres ud af stalden, for at anlægget kan etableres, og det er derfor en miljøteknologi, der kun kan opsættes på nyere staldanlæg.

- Al vores gylle blev i forvejen tømt fra stalden en gang dagligt for at blive tilsat syre, så den del er der ikke ændret på. Vi har måttet ændre på propellen i fortanken, så omrøringen bliver lidt anderledes, og den tykke del af gyllen bliver samlet, fortæller Jørgen Jakobsen.

- Efterfølgende kommer gyllen igennem selve anlægget, som består af en tromle med en slags si indeni. Sien er to meter lang og er hævet i den ene ende. I bunden kommer gyllen ind, og på vejen op igennem tromlen bliver en stor del af det tynde gylle sorteret fra og kommer tilbage ud i fortanken, hvorfra en del bliver pumpet tilbage til gyllekummerne i stalden svarende til, at der står 18-20 centimeter i kummerne. Det resterende kommer i gylletanken. Den tykke fiberdel bliver ført ud i en container, hvor der er plads til 13 ton af gangen, og den bliver så hentet tre gange om ugen af en vognmand, der kører det frasorterede på et biogasanlæg, forklarer John Jakobsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er i virkeligheden et meget simpelt system, der efterhånden kører helt af sig selv. Der var lidt startvanskeligheder, blandt andet med styretavlen, da den til en start sad inde i selve anlægget, men meget syre i luften fik delene i tavlen til at ruste. Nu er tavlen blevet flyttet ud på siden af anlægget, og nu er der ingen problemer, fortæller John Jakobsen.

- Da det her er prototypen, der er installeret, er der jo altid ændringer. Den næste udgave af SmellFighteren bliver opbygget på en helt anden måde. Huset omkring selve SmellFighteren bliver lavet i plastmateriale, og ingen elektriske komponenter udover de helt nødvendige sidder inde ved SmellFighteren, tilføjer Bo Rosborg, salgschef hos Infarm.

- Den tykke fiberdel har en tørstofprocent på omkring 14, så det er jo stadig meget vådt. Derfor har vi også tænkt på, om man ikke kan gøre tromlen længere og måske med en stejlere hældning, så gyllen kan blive bedre sorteret, siger Jørgen Jakobsen.

- Anlægget kører 20 timer i døgnet, men kan sagtens presses i kapacitet, så det ikke vil være et problem med yderligere slagtesvin, tilføjer John Jakobsen.

10.000 ekstra slagtesvin

Hos John og Jørgen Jakobsen kommer lugtreduceringen konkret til at betyde, at de kan få lov til at producere omkring 10.000 flere slagtesvin på ejendommen, idet der via den tykke, frasorterede fiberdel, fjernes cirka 260 dyreenheder fra ejendommen årligt. Det svarer omtrent til 10.000 slagtesvin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Anlægget er et billigere alternativ end eksempelvis luftrensere, og så er det både simpelt i opsætning og i drift, så for os er det en god og billig mulighed for udvidelse, understreger John Jakobsen, der tilføjer, at anlægget formentligt kommer til at koste i omegnen af 600.000 kroner.

Den store udfordring

Selvom at både Jørgen og John Jakobsen er overvejende godt tilfredse med SmellFighter-anlægget, så er der dog visse udfordringer ved det.

- Den helt store udfordring ved anlægget er helt sikkert afsætningen af den tykke, frasorterede fiberdel. Indtil nu har det primært været afsat til Foulums biogasanlæg, som er et forsøgsanlæg. Der er desuden blevet kørt noget til Bånlev biogasanlæg, men man har nu fundet ud af, at anlæggene ikke for godt kan klare den svovl, der er i gyllen, så vi er ikke sikre på at kunne blive ved at afsætte det til biogasanlæggene, og dermed får vi altså et problem, forklarer Jørgen Jakobsen.

- Det er ikke en betingelse, at den fraseparerede del skal afsættes i forhold til at reducere lugten i stalden. Det er blot en mulig måde at afsætte nogle dyreenheder på. Den fraseparerede del kan som udgangspunkt pumpes direkte over i lagertanken fra anlægget, da det kun er i stalden, at lugten reduceres med 43 procent ved denne teknik. Så hvis ikke der er brug for afsættelse af dyreenheder, vil det økonomisk set være den billigste løsning blot at pumpe det direkte over i lagertanken, uddyber Bo Rosborg.

Mindre lugt og færre fluer

Da det ikke er muligt at måle lugt med teknik, er det den menneskelige næse, der skal vurdere, om gyllen lugter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hver anden uge kommer der nogle teknikere og ser til anlægget, og flere gange om året tager de nogle prøver af luften, som nogle "lugttestere" sidder og vurderer. På den måde har man så fundet frem til, at gylle, der har været igennem "SmellFighter2" -anlægget, lugter 43 procent mindre end gylle, der ikke har, siger Jørgen Jakobsen.

- Vi har en enkelt sektion i stalden, hvor der ikke bliver tilsat syre til gyllen, og hvor der ikke bliver pumpet ud dagligt, men bliver blot tømt engang imellem via gyllepropper. Her kan vi lugte og se en tydelig forskel på den sektion, sammenlignet med de andre. Der er en helt anden lugt, og på få uger er der sort af fluer derinde. I de andre sektioner har vi ikke mange fluer, beretter Jørgen Jakobsen.

Det er ikke førte gang, at anlægget bliver introduceret. "Smellfighter1" blev sat i søen, da det stadig var ejet af Grundfos, men ifølge John Jakobsen var den første udgave både for teknisk, for kompliceret, og med et alt for højt ambitionsniveau. Noget, producenten formentligt er kommet ud over her i den nye version, "SmellFighter2". ?