Lyt til artiklen:

Mere smertedækning til afhornede kalve

00:00
Hastighed: ???x
02:56

Kalve skal fremover smertedækkes i længere tid efter afhorning, som fortsat kræver lokalbedøvelse.

Det fremgår af den politiske aftale om dyrevelfærd, som et bredt politisk flertal i Folketinget netop er blev enig om.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Aftalen erkender behovet for afhorning af køer for at mindske risikoen for at skade andre dyr og mennesker.

Det eksisterende krav om lokalbedøvelse af kalve i forbindelse med afhorning fastholdes, men udvides med et krav om, at kalve - ud over lokalbedøvelsen - skal have længerevarende smertestillende behandling i forbindelse med afhorning.

Begrundelsen er, at kalve kan opleve længerevarende smerter efter afhorning.

De nærmere detaljer bliver fastlagt i en kommende bekendtgørelse.

Bindestalde og kødkvæg

Et andet punkt i den politiske aftale er, at det skal være slut med bindestalde til kødkvæg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det forbud mod nybygning af bindestalde, som har eksisteret siden 2010 til malkekvæg, udvides nu til også at gælde stalde til kødkvæg.

Politikerne begrunder initiativet med, at kreaturer i bindestalde er bundet enkeltvis og har mindre bevægelsesfrihed og derved ikke mulighed for at kunne udøve naturlig adfærd.

Foruden forbuddet mod nybygning, er partierne enige om at udfase anvendelsen af eksisterende bindestalde, som skal udfases med en overgangsperiode, der endnu ikke er fastlagt, men ifølge aftalen skal fastsættes, så initiativet vurderes ikke at udgøre ekspropriation.

Mere kontrol

Et led i aftalen om dyrevelfærd er desuden, at der skal indføres endnu mere målrettet velfærdskontrol med kvæg.

I aftalen står der:

Artiklen fortsætter efter annoncen

"Et øget kontrolniveau forventes at øge incitamentet til regelefterlevelse. Aftalepartierne er enige om at øge kontrolniveauet så en gennemsnitlig grise- eller kvægbesætning som udgangspunkt besøges hvert femte år. Kontrollen fokuseres mod grise- og kvægbesætninger, hvor der er faglig begrundelse for at hæve kontroltrykket. Samtidig styrkes datagrundlaget med henblik på at fastlægge kriterier for udpegning til kontrol, så indsatsen fokuseres yderligere på de områder og besætninger, hvor behov for kontrol og vejledning, samt risikoen for overtrædelser, vurderes at være størst. Ændringen gennemføres ved ændring af dyrevelfærdsloven. Såfremt der ved kontrolbesøget konstateres overtrædelser, vil besætningen blive genstand for opfølgende kontrol. Aftalepartierne er enige om at afskaffe den anden opfølgende kontrol efter anmærkninger på veterinærområdet. Ændringen gennemføres i veterinærkontrolbekendtgørelsen samtidig med ændring af dyrevelfærdsloven. Aftalepartierne noterer sig endvidere, at Fødevarestyrelsens kontrol vil blive behandlet i forbindelse med den forventede opfølgning på udløbet af Fødevareforlig IV og Veterinærforlig III i første halvår 2024."