Lyt til artiklen:

Opjustering af prognosen for mælkeprisen i 2024

00:00
Hastighed: ???x
02:54

Efter en periode med en hårfin balance og stabile priser på mælkemarkedet, er der opstået en situation med en svag underforsyning af mælk. Det forventes at medføre stigende priser på mejeriprodukter. Seges Innovation opjusterer derfor mælkeprisen med 32 øre pr. kg mælk i 2024, skriver Seges Innovation i en ny mælkeprisprognose.

Mælkeprisen foretog en blød landing efter de historisk høje priser omkring årsskiftet 2022/23. Herefter fulgte en periode med markedsbalance og stabile priser. De seneste par måneder har produktionen af mælk dog igen været faldende, mens forbruget er på vej opad, hvilket har medført, at priserne så småt er begyndt at stige både internationalt og i Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Markedsbalancen er tippet til en underforsyning af mælk, og det peger i retning af, at vi går ind i en periode med stigende priser, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på Seges Innovation.

I prognosen fra september 2023 forventede Seges Innovation en nogenlunde uændret mælkepris i 2024. Den seneste tids tendens medfører, at prognosen for mælkeprisen i 2024 opjusteres fra en forventet gennemsnitlig afregningspris på 302 øre pr. kg mælk til en forventet afregningspris på 334 øre pr. kg mælk.

Usikre forhold i mælkemarkedet fortsætter

Mælkeprisen har tidligere typisk ligget under 300 øre pr. kg. mælk, men siden de kraftige prisstigninger i 2022 har der været et niveauskifte opad. Det skyldes blandt andet en markant stigning i omkostningerne til blandt andet energi, foder, gødning og renter. Desuden har en risikopræmie været på tale for at kompensere for større usikkerhed om de fremtidige vilkår for mælkesektoren og det fremtidige omkostningsniveau.

Mælkeproducenternes bytteforhold har været gunstigt i de senere år, og efter opjusteringen forventer Seges Innovation at dette fortsætter i 2024. Mælkeprisen har dog udvist ekstreme bevægelser, og der er i sagens natur stor usikkerhed om prognosen.

- Usikkerheden knytter sig blandt andet til, hvordan det globale mælkeudbud reagerer på prisstigningerne, og vi har set store udsving i omkostningerne og renterne. Desuden er der risiko på efterspørgselssiden fra den igangværende globale økonomiske afmatning og en svingende importefterspørgsel fra Kina. Så der er god grund til at have en forsigtig tilgang til produktionsplanlægning og budgetter, siger Klaus Kaiser.