Lyt til artiklen:

Mælkeproduktionen har været stabil de sidste 12 år

00:00
Hastighed: ???x
01:46

Abonnementsartikel

Produktionen af mælk i Danmark har været rimelig stabil gennem de seneste år, viser opgørelse over de sidste ti år.

I andet kvartal 2022 var den samlede indvejede mælk på mejerierne med 1.437 millioner kg stort set uændret i forhold til samme kvartal de seneste fire år.

For ti år siden blev der indvejet 1.401 millioner kg. mælk svarende til 2,5 procent mindre end i dag. Heraf var de 125 millioner kg økologisk (8,9 pct.). I andet kvartal 2022 blev der indvejet 187 millioner kg økologiske mælk, hvilket er 13,0 procent af den indvejede mælk på mejerierne, skriver Danmarks Statistik.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Færre bedrifter med kvæg

Bestanden af malkekøer er stort set uændret med omkring 565.000 køer de seneste 10 år. Til gengæld er antallet af bedrifter med malkekøer faldet 38 procent til 2.513 bedrifter, hvor der i gennemsnit pr. bedrift er 156 malkekøer.

Stigningen i mælkeproduktionen skyldes derfor udelukkende, at de enkelte køer producerer mere mælk.

rich-media-2
Stabil produktion af mælk i Danmark. Illustration: Danmarks Statistik.

Færre slagtninger af kvæg, svin og fjerkræ

Slagtningerne af kvæg og fjerkræ faldt i andet kvartal 2022 i forhold til andet kvartal 2021. Eksporten af levende kvæg til slagtning steg med 20 pct. svarende til godt 2.000 stk.

Slagtninger og eksporten af svin faldt. Hele den animalske produktion er påvirket af de høje priser på foder både herhjemme og i Europa, hvilket gav sig udslag i et betydeligt fald i den danske svinebestand, skriver Danmarks Statistik.

Læs mere om den animalske produktion.