Abonnementsartikel

Danske mælkeproducenter, der leverede mælk i 2016, kan se frem til et engangsbeløb som del af EU's krisestøtte til mælkeproducenter.

Den danske del af EU's krisestøtte til mælkeproducenter og andre husdyrproducenter skal bruges til at støtte en fortsat produktion af dansk kvalitetsmælk.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har besluttet, at den danske andel af krisepakken på cirka 69 millioner kroner anvendes på en ordning, hvor der gives støtte til mælkeproducenter, der leverer mælk omfattet af en kvalitetsordning.

- Danmark er kendt for at producere mælk af høj kvalitet, og det vil jeg gerne være med til at understøtte. Derfor har vi valgt at yde støtten som en håndsrækning til alle mælkeproducenter, der er omfattet af en kvalitetsordning, siger Esben Lunde Larsen.

EU-Kommissionen vedtog i september 2016 at etablere en krisepakke på 500 millioner euro for mejerisektoren og den øvrige husdyrsektor. Krisepakken var todelt. Den første del på 150 millioner euro blev afsat til en reduktionsstøtteordning for mælkeproducenter, som var obligatorisk for EU-landene.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Her søgte 423 danske mælkeproducenter om støtte til at reducere produktionen med 30.709.422 kg. Alle ansøgere fik fuld støtte, og de danske ansøgere fik tilsammen cirka 32 millioner kroner.

Den anden del på 350 millioner euro blev afsat til nationale konvolutter fordelt på landene til støtte til mælkeproducenter og andre husdyrproducenter. Denne del var frivillig for medlemslandene. Danmarks andel af de nationale konvolutter er på 69,24 millioner kroner.

Til de mange

Mælkeproducenterne skal ikke søge om støtte fra den nationale konvolut. De 69,24 millioner kroner vil blive fordelt forholdsmæssigt mellem producenterne ud fra deres leverancer i 2016.

- Jeg forventer, at stort set alle danske mælkeproducenter vil være omfattet og er tilfreds med at have lavet en ordning, som kommer så mange som muligt til gode, siger Esben Lunde Larsen.

Støtten vil være på cirka 1,3 øre pr. kg leveret mælk. For en gennemsnitlig dansk mælkeproducent, som leverer 1,5 millioner kg mælk om året, giver det en støtte på knap 20.000 kroner. Fristen for udbetaling er den 30. september 2017.

Senest den 30. november 2016 skal medlemslandene oplyse EU-Kommissionen om, hvordan konvolutten vil blive anvendt. Miljø- og Fødevareministeriet forventer, at Kommissionen vil acceptere, at Danmark vil anvende konvolutten til en støtteordning til mælkeproducenter, der er omfattet af en kvalitetsordning.