Abonnementsartikel

Optimering af nedmuldning af halm giver mange fordele, og der findes mange stærke redskaber til formålet.

I takt med at mejetærskerne bliver større, er det en stadigt større udfordring at få det snittede halm spredt på hele marken, da bare lidt aftenfugt eller sidevind ændrer på snitterens spredebillede.

Ulempen ved en uensartet spredning er, at der ikke opnås en ensartet fremspiring af spildfrø, samt at det giver et differentieret forbrug af næringsstoffer til nedbrydning af planterester. Det giver et uens billede i den efterfølgende afgrøde. Derfor kan der med fordel arbejdes aktivt med stubresterne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Spreder halm og neddeler stub

En mulchmaskine kan efter høst optimere nedmuldningen ved at findele og sprede al stub og plantemateriale. I forhold til stub management kan der være store fordele ved at sætte stubben højt med mejetærskeren for dermed at øge kapaciteten. De høje stubbe vil en mulchmaskine også nemt findele. En mulchmaskine har også sin plads andre steder i bedriften f.eks. til afpudsning af frøgræsmarker, græsmarker og efterafgrøder.

Bednar FMT har i mange år arbejdet med rotorMulcherne MO, MZ og MM. Til danske forhold kunne en MZ6000 maskine være et oplagt bud på en Mulcher. Det unikke ved Bednar Mulcher MZ er det galvaniserede skjold, der sikrer maskine lang levetid uden fare for gennemtæring.

Dernæst har Bednar Mulcher MZ, som de eneste på markedet, en på boltet beskyttelsesring på undersiden af skjoldet, der beskytter mod stenslag, og igen forlænger maskinens levetid markant. Maskinen er udstyret med de kendte Bondioli transmissioner og aksler. En sidste detalje er muligheden for at udstyre maskinen med plan topplade, således der ikke samles plantemateriale i alle lommerne.

Tre fordele med halmstrigle

Hvad enten stubben er klippet i bund med mejetærskeren eller med Mulcheren, så er Bednar Striegel-Pro halmstrigle et godt redskab i stubarbejdet. Ved at strigle stubben opnås tre klare fordele: Halmen spredes over hele arealet, planteresterne forurenes med jord, hvorved nedbrydningen går i gang og spildfrø spredes og dækkes, så fremspiringen starter.

Bednar Striegel-Pro er en nyudvikling fra Bednar FMT, der er med til at fuldende redskabsprogrammet inden for stubbearbejdning. Striegel-Pro findes i bredder på ti, 12 og 14 meter, men kommer også i mindre liftophængte versioner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Opbygning har udgangspunkt i Bednars gennemprøvede vognkonstruktioner, der skaber en solid ramme for maskinen. Selve striglen er opbygget med seks rækker tænder, der kan indstilles hydraulisk, og de sidste to rækker kan vinkles yderligere i forhold til de fire forreste, hvilket giver de bedste muligheder for optimal indstilling. Som ekstraudstyr kan der monteres lamelplanke og sporløsnere på Striegel-Pro, hvilket gør den velegnet til at fælde jorden og gøre den sort for tiltrækning af varme i foråret.

Diskharve er en bestseller

Endelig er der også den 'klassiske' løsning med en diskharve. Her er Bednar Swifterdisc XO_F en bestseller i Danmark. Opbygningen med det integrerede hjulstel, frontdybdehjul og offset monteret pakkervalse gør den nærmest uovervindelig.

Monteret med den fintandede A-disk kan der køres med høj hastighed i kun to-tre cm dybde. I denne dybde for man lige nøjagtigt dækket spildfrø og forurenet planteresterne for en begyndende nedbrydning. Og herudover, er en diskharve jo et godt universalt redskab, der kan bruges til såbedstilberedning, omlægning af græsmarker og almindeligt stubarbejde.