Hjemtag tilbud fra flere forskellige leverandører, når du skal købe såsæd og gødning. Det er også meget vigtigt, at man får lavet en skriftlig strategi, der tvinger en til at træffe en beslutning, når der kommer et salgssignal til at sælge sine afgrøder.

April måneds USDA-rapport var endnu en rapport i rækken af USDA-rapporter, der understreger, at forsyningssituationen er meget høj efter 2016-høsten. For hvedens vedkommende blev balancen mellem den globale produktion og forbruget holdt uændret. Dog blev estimatet for slutlagrene øget på grund af stigende indgangslagre. Den globale majsproduktion blev i rapporten øget, fortrinsvis på grund af endnu en opskrivning af både den argentinske og den brasilianske produktion. Samtidig blev forbruget af majs øget, men indgangslagrene øgedes også, hvilket samlet set gav en prisnegativ del af rapporten på majs-fronten. På soja-delen er produktionen øget, primært på grund af den brasilianske avl. Samlet set var sojadelen også prisnegativ.

Med disse vurderinger i bagagen er der ikke noget, der umiddelbart skubber prisen opad. Som køber af foder eller korn er dette gode nyheder, og man har gode chancer for at dække sig af på nuværende tidspunkt. Som planteavler og sælger er dette tværtimod ikke gode nyheder. Dog er det sådan, at markedet reagerer behersket med prisfald på trods af meldinger om blandt andet store overgangslagre. Da overgangslagrene er historisk store, er der forventninger til, at disse på sigt vil være faldende og dermed lægge en bund under yderligere prisfald.

citat start

... Køb aldrig såsæd uden at kende prisen...

citat slut

Vi står nu overfor vækstsæsonen på den nordlige halvkugle, hvor cirka to-tredjedele af verdensproduktionen sker. Traditionelt går vi nu ind i ?vejr-markedet?, hvor priserne blandt andet styres af meldinger om forventninger til årets høst, gode som dårlige. Erfaringsmæssigt kan prisen let svinge 10-20 procent henover en kortere periode. Følger man de salgssignaler, der gives, forventes der om gode muligheder for at lave delsalg af 2017-høsten henover forsommeren.

Markedet forventes at reagere prispositivt på meldinger om udbytter, der ikke kan følge med det forventede forbrug. Dette på trods af de store overgangslagre. Svigt af udbytte kan trigge markedet og sende prisen i vejret. Husk på, at det for alvor skete sidste gang i 2012, hvor USA blev ramt af 30 års tørken. Den var så kraftig, at den fjernede, hvad der svarer til tre procent af den globale kornavl. Det fik naturligvis straks prisen til at søge solidt opad.

Hvordan får jeg solgt rigtigt?

Set i et historisk perspektiv er hvedeprisen lav. Det nuværende prisniveau på 17-høsten ligger i den nedre fjerdedel set over en 10-årig periode. Hvorfor skal man så sælge, hvis nu prisen ligger så tæt på bunden? Håbet om stigende priser lever i bedste velgående, og det er en medfødt, menneskelig egenskab hos de fleste. Men håb og tro er farligt at lade sig styre af i en situation, hvor man skal sælge sin avl. Det viser sig, at det rigtige at gøre er også det sværeste at gøre. Og det rigtige er at have en strategi for køb og salg. At lade salgssignaler afgøre hvornår tidspunktet er rigtigt for at købe eller sælge. Når man står midt i det, er det svært at træffe en beslutning om at lave et delsalg til for eksempel 110 kroner/hkg. De fleste husker tydeligt, da kornet kostede 180 kroner/hkg. Derfor er det meget vigtigt, at man får lavet en skriftlig strategi, der tvinger en til at træffe en beslutning, når der kommer et salgssignal. Husk på, at det er risikoafdækning. I Agromarkets regi, er der allerede nu solgt 35 procent af '17-høsten fordelt på to salgssignaler.

Såsæd

Maj måned er traditionelt den måned, hvor markedsføringen af udsæd til vintersæd starter. Allerede nu er det en god idé at få markplanen for 2018 planlagt, hvis dette ikke allerede er sket. Herefter skal der kigges på sortsvalg, så de nyeste og bedste sorter kan indkøbes. Der er typisk et begrænset udvalg på markedet af de nyeste sorter, hvilket også ofte afspejler sig i prisen. Begrænset udbud giver højere priser. Der er derfor god grund til at kigge sig godt for, og erfaringen er, at det kan betale sig at søge bredt. Ofte er der leverandører, der ikke kan give dig prisen på den såsæd, som du bestiller. Dertil er der kun én ting at sige: Køb aldrig såsæd uden at kende prisen! Det er bestemt muligt at få en pris på de varer, som man skal bruge. Rådet herfra er, at man skal afsøge alle afkroge af markedet.

Hjemtag tilbud fra flere forskellige leverandører. Laver man et ordentligt udbudsmateriale, er der også leverandører, der kan give en fast pris på varerne.

Gødning

De høje gødningspriser holdt stand igennem hele foråret, og igen i år blev vinderne dem, der fik købt billigt ind i efteråret. Der er nu forlydender om, at prisen er faldende i engrosleddet, så det venter vi på også slår igennem i salgsleddet. De, der skal gøde græsmarker til andet og tredje slæt, kan nå at få gavn af det forventede prisfald.

Ellers gælder det om at holde øje med gode tilbud igennem forsommeren, hvor leverandører skal have tømt ud i lagre forud for den forestående høst. Her er der ofte gode handler at gøre, hvis man har likviditet og lagerplads til at foretage en del af gødningsindkøbet.