Abonnementsartikel

Danske forskere udvikler nyt værktøj, der skal bidrage til at forbedre malkekøers yversundhed

En effektiv produktion af sunde fødevarer med høj dyrevelfærd er et vigtigt mål for Danmark. Projektet "Effektiv overvågning og kontrol af yverbetændelse - EMCo-Mast" skal udvikle nyt værktøj, som bidrager til tidlig diagnose af yverbetændelse hos malkekøer.

NaturErhvervstyrelsens støtteordning GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) har støttet projektet med over 9,3 millioner kroner over de næste tre år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Projektet har et samlet budget på 18 millioner kroner, der skal gå til at udvikle et værktøj med stort potentiale for præcist og tidligt at kunne måle, om koen har yverbetændelse. Vi skal desuden udarbejde retningslinjer, baseret på målinger fra værktøjet kombineret med tilgængelige oplysninger om den enkelte ko, der kan støtte landmanden og dyrlægen i forebyggelse og bekæmpelse af sygdommen på en omkostningseffektiv måde, siger seniorforsker Tariq Halasa fra DTU Veterinærinstituttet.

Yverbetændelse er den mest almindelige og mest bekostelige sygdom blandt malkekøer i det moderne landbrug. Det er samtidig den sygdom, hvor der bruges mest antibiotika til bekæmpelse - cirka 70 procent i 2014.

En reduktion af sygdommen vil ikke blot resultere i en bæredygtig og mere effektiv produktion, forbedret dyrevelfærd og mere sikre fødevarer, på grund af mindre forbrug af antibiotika. Det vil også resultere i reduktion af CO2-udledning og visse af de negative indvirkninger, som landbruget har på miljøet.

Ét samarbejde - tre parter

I projektet deltager DTU Veterinærinstituttet, Foss Analytical A/S og Seges. DTU Veterinærinstituttet bidrager med viden om evaluering af diagnostiske test baseret på data fra forsøg i fem malkekvægbesætninger. Desuden bidrager DTU Veterinærinstituttet med viden om modellering af spredning og kontrol af bakterier, der forårsager yverbetændelse.

Foss bidrager med udvikling af værktøjet og erfaring med udførelse af forsøget i de valgte malkekvægbesætninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Seges bidrager med viden om - og erfaring med udførelse af forsøg samt med kontakten til slutbrugeren; landmanden og dyrlægen.

Det er Foss Analytical A/S, som skal udvikle det nye værktøj til analyse af celler i mælkeprøver. Det nye værktøj vil måle på de specifikke celler, der bekæmper bakterier, der forårsager yverbetændelse.

Det nye værktøj har en stor kommerciel betydning for Danmark - og potentiale til at blive skaleret op til det globale marked.