Abonnementsartikel

Naturpleje med græsning kan blive en succes for alle parter, hvis aftalerne er skruet rigtigt sammen, viser erfaringer fra et videndelingsprojekt, som gennemføres af Økologisk Landsforening. En god aftale er en aftale, der sikrer, at dyrene vokser godt.

Der er masser af enge og overdrev, der trænger til pleje, og økologerne har nogle af de dyr, der kan gøre det. Alligevel går naturpleje og landmandsinteresser ikke altid op i en højere enhed. Men det kan lade sig gøre at forene interesserne, hvis man strikker aftalerne rigtigt sammen. Det viser erfaringer fra et vidensdelingsprojekt støttet af EU og Fødevareministeriet, som Økologisk Landsforening gennemfører sammen med seks økologiske landmænd, der arbejder med naturpleje.

- For landmændene er det helt afgørende, at de dyr, de sender ud at græsse i naturen, vokser godt. Det er ofte unge dyr, der ikke er udvoksede, og som efterfølgende skal blive til gode malkekøer eller slagtedyr af høj kvalitet. Det forudsætter, at de vokser godt, det vil sige, at de tager minimum 700-800 gram på om dagen, understreger projektleder og kvægbrugskonsulent i Økologisk Landsforening, Kirstine Lauridsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Løsninger der fungerer i praksis

- Det er en udfordring, men den kan løses. Det har vi set i praksis i projektet, men det forudsætter, at ejerne af arealerne og myndighederne, der laver støtteordningerne, er med til at finde løsninger, der kan fungere i praksis, siger Kirstine Lauridsen.

Hun nævner blandt andet tilladelse til at dele arealet op i folde, som dyrene kan afgræsse på skift. Det giver en bedre græsvækst og dermed bedre vækst hos dyrene, end hvis de hele sommeren går på hele arealet. Skiftende folde er desuden med til at forebygge opformering af orm og parasitter, der afmagrer dyrene, hvis de ikke er under kontrol.

Udveksler viden og erfaringer

Erling Fischer Madsen, Vejle, er en af de økologiske kødproducenter, der har specialiseret sig i naturpleje med stude. Han har deltaget i projektet, hvor landmændene på fire møder har udvekslet viden og erfaringer og hjulpet hinanden med at finde løsninger på nogle af de konkrete problemer, der er knyttet til naturpleje med kvæg.

- For år tilbage ville jeg ikke have anbefalet andre at gå ind i naturpleje, men jeg fornemmer en større forståelse for problemstillingerne i dag hos myndighederne, siger Erling Madsen, der har 60 stude gående i fem folde omkring Vejle Å.

Hans råd til kommende naturplejere er:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Lad være med at undervurdere det arbejde, der ligger i at holde hegn og folde vedlige. Det samme gælder opsyn, men her kan man nogle gange få hjælp af lokale kogræsserlaug, siger han.

Projektet 'Landsdækkende kompetenceløft i økologisk produktion og afsætning' er et vidensdelingsprojekt, støttet af EU og Fødevareministeriet under Landdistriktsprogrammet.