Abonnementsartikel

Mælkeproducent Erik Hansen, Rødding vil have sand i sengebåsene. Han vil også levere gylle til det lokale biogasanlæg. En vanskelig kombination, idet sandet skaber problemer på biogasanlægget.

Erik Hansen leverer kvæggylle til biogasanlægget Linko Gas i Lintrup i Vejen Kommune. Foreløbig er han den eneste, der bruger sand i sengebåsene, men yderligere to leverandører er på vej.

- Problemet er, at sandet bundfælder i tankene. Den største del lander i indleveringstanken, som vi en gang i mellem er nødt til at tømme og skovle sandet ud. Det er både tidskrævende og dyrt, men det er ene værre, at en del af sandet også ryger ind i de lukkede tanke, hvor gassen produceres. Her bliver vi simpelthen nødt til at lukke produktionen helt ned for at rense tankene - systemet er slet ikke bygget til det, fortæller driftsleder Martin Fey, Linko Gas.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han vil hellere arbejde for at finde løsninger end sige nej til nye leverandører med sand i sengebåsene. Han forventer, der vil komme flere, der vælger sand som liggeunderlag i de kommende år.

Løsningen er at fjerne sandet fra gyllen, inden det kommer i biogasanlægget, men hvordan?

Flere eksperter byder ind med løsningsforslag. En mulighed er at fjerne sandet ude hos landmanden. En anden løsning er at fjerne sandet ude på biogasanlægget.

- I foråret får vi mulighed for at afprøve en cyklon, der slynger sandet ud af gyllen, før det kommer ind i indleveringstanken. Det er ikke tidligere afprøvet på gylle, så vi ved slet ikke, om det fungerer, og hvad prisen bliver, men vi deltager meget gerne i at finde løsninger, siger Martin Fey og understreger, at det ikke kun er et problem i Lintrup, men i alle biogasanlæg. Nogle steder afvises leverandører, som bruger sand i sengebåsene.

Læs mere i Bovi

Læs mere i den nyeste udgave af Bovi, der udkommer fredag den 17. april.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Har du abonnement på bladet kan artiklen allerede nu læses på www.bovi.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen - klik her. Der kan bestilles abonnement på www.bovi.dk eller 7620 7970.