sonsoreret-indhold

Lyt til artiklen:

Stil krav til dine luftvejsvacciner

00:00
Hastighed: ???x
02:30

Abonnementsartikel

Udbredelsen af luftvejsvacciner i dansk kvægbrug er stigende, og det er ikke uden grund. Der er stort fokus på antibiotikaforbrug og dyrevelfærd, og mange steder er vacciner en del af løsningen.

Forsikring: Der kan være forskellige grunde til at starte vaccination imod lungebetændelser, men under alle omstændigheder bør du stille krav til effekten af dine luftvejsvacciner. Måske hører du til gruppen, der vaccinerer som en forsikring for at undgå problemer med lungebetændelser i fremtiden. Hvis der imod forventning opstår problemer med lungebetændelser hos kalvene, bør du få lavet diagnostik på de syge eller døde kalve.

Forbedring: Det bør du naturligvis også, hvis du tilhører gruppen, der vaccinerer med målet om at reducere omfanget af en allerede eksisterende udfordring med lungebetændelser. Her er det dog også vigtigt at holde sig for øje, at det ikke er muligt at vaccinere sig ud af alt.

Management har stor betydning for omfanget af lungebetændelser blandt kalvene. For mange kalve i samme hold kan gøre, at smitten spredes meget effektivt blandt kalvene. I nogle tilfælde så effektivt, at vaccinen ikke i tilstrækkelig grad kan holde smitten nede.

Faktorer, som påvirker kalvenes immunforsvar og øger risikoen for lungebetændelser, er:

  • Træk
  • For lidt strøelse og fugtige lejer
  • Energiunderskud
  • Manglende væskeoptag

Er dette ikke i orden, nedsætter man også effekten af vaccinerne.

Korrekt opbevaring af vaccinerne og gode indgivelsesrutiner (i næsen, i musklen eller under huden) er også afgørende for at opnå den fulde effekt.

Det er svært at vurdere effekten af vaccinerne, da man jo ikke ved, hvordan det ville være gået uden vaccination. Men hvis du er træt af situationen trods vaccination, er det måske på tide at få lavet diagnostik og vurdere, om der kan optimeres på vaccinationsrutinerne/-tidspunkter, vaccinevalg og management.

Luftvejsvaccinerne på markedet er ikke ens. Der er forskel på, om de er levende eller dræbte samt, hvilke bakterier og vira de giver beskyttelse imod. Derfor er det vigtigt at vide, hvad man ønsker at forebygge, og hvad der eventuelt gør kalvene syge i besætningen.

Endelig er der forskel på, hvad vaccinerne er registreret til. Nogle vacciner er bevist at kunne reducere kliniske tegn, lungeskader og dødelighed, mens andre vacciner registreret til udelukkende at reducere virusudskillelsen.

Snak med din dyrlæge om behovet hos dig. En dårlig erfaring med vaccination i besætningen kan have mange forklaringer, men betyder ikke nødvendigvis, at vaccination ikke virker hos dig. Det er ok at stille krav.