Der blev sendt færre spædkalve ud af Danmark i 2014 sammenlignet med året før, og faldet i eksporten ventes at fortsætte i 2015.

I 2014 blev knap 43.000 spædkalve (maks. to mdr. gamle) send ud af landet mod 45.000 i 2013. Nedgangen svarer til et fald på 4,5 procent og er det første fald i eksporten siden 2007. Det oplyser Seges.

- Det er meget glædeligt, at vi nu efter flere års stigning endelig ser et fald, lyder det fra chefkonsulent K. B. Lind Pedersen, Landbrug & Fødevarer.

Især de sidste fem måneder af 2014 har rykket. Her var tallene hver eneste måned lavere end for de tilsvarende måneder i 2013, så faldet alene disse måneder var på knap 20 procent.

Lind Pedersen tilskriver hovedsagelig faldet den nye og højere slagtepræmie fra 2015.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Præmien ventes at kommer til at ligge på godt 700 kroner i år mod knap 500 kroner i 2014.

Derudover har lave priser på spædkalve i udlandet ifølge Lind Pedersen formentligt også haft en effekt på eksportkurven.

K. B. Lind Pedersen forventer, at eksporten vil fortsætte sit fald i 2015:

- Jeg tror ikke på en dramatisk nedgang, men jeg tror, at vi kan regne med et fortsat fald, primært som følge af den højere slagtepræmie.

Frem til 2020 er det Landbrug & Fødevarer, Kvægs strategimål, at antallet af slagtekalve, der opfedes og slagtes i Danmark, er øget med mindst 65.000.