En ny undersøgelse viser, at fremmedlegemer stadig udgør et velfærdsproblem i de danske kvægbesætninger. Problemet med penetrationer kan mindskes ved brug af vommagneter, men det er bare syv procent af dyrene, der har en magnet.

I 2016 blev der i Folketinget fremsat forslag om at forbyde brugen af dæk til at holde overdækninger pa?ensilagestakkene fast. Dette for at undgå forekomst af dæktråd i ensilagen og dermed nedsætte risikoen for indtag af penetrerende fremmedlegemer hos kvæg (5). Derudover er øl- og sodavandsdåser gentagne gange og igen i 2016 blevet omtalt i dagspressen som værende skadelige for kvæget ved indtag med foderet (7).

På baggrund af dette blev SEGES anmodet om at lave en opdateret undersøgelse af problemet, da det sidste større projekt om fremmedlegemer hos kvæg blev udført tilbage i 2004 (2). Dengang blev det konstateret, at dæktråd var den hyppigste årsag til formavelæsioner forårsaget af fremmedlegemer hos slagtekvæg, og det blev samtidig understreget, at der ikke fandtes hele eller rester af øl- eller sodavandsdåser i formaverne. Desuden blev det påvist, at kun 6,6 procent af de undersøgte dyr havde en vommagnet (2).

I en undersøgelse fra 2012 blev problemet med fremmedlegemer i formaverne hos kvæg også belyst (9). I undersøgelsen, hvor 92 selvdøde eller aflivede dyr leveret til destruktion hos DAKA blev undersøgt, viste den primære årsag til aflivning/selvdød hos cirka 15 procent af dyrene at grunde sig i penetrerende fremmedlegemer fra formaverne. Dette understreger, at fremmedlegemer stadig udgør et velfærdsproblem i de danske kvægbesætninger (9). I DAKA-undersøgelsen blev der heller ikke fundet hverken hele eller dele af øl- eller sodavandsdåser i eller uden for formaverne.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind