Abonnementsartikel

Man kan nu se det forventede husdyrefterafgrødekrav for planperioden 2020/2021.

Det kommende husdyrefterafgrødekrav fremgår af forslaget til plantedækkebekendtgørelsen for planperioden 2020/2021, som vi netop har sendt i høring. Læs om de vigtigste ændringer i bekendtgørelsen og send os dine kommentarer senest 11. december 2019 kl. 15.00, skriver Landbrugsstyrelsen.

Det forventede husdyrefterafgrødekrav fremgår af vores udkast til plantedækkebekendtgørelsen for planperioden 2020/2021.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Plantedækkebekendtgørelsen hedder formelt "Bekendtgørelsen om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2020/2021". Den ligger nu på Høringsportalen, hvor du også kan kommentere forslaget, skriver styrelsen.

Se udkastet til bekendtgørelsen her:

Andre væsentlige ændringer

Alternativet forbrænding af fiberfraktion af forarbejdet husdyrgødning fjernes som alternativ til pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder.

Det bliver fremover ikke muligt at handle med efterafgrøder undtagen ved udmeldelse af Register for Gødningsregnskab.

Plantedækkebekendtgørelsen indeholder krav til virksomheder om etablering af efterafgrøder eller alternativer til efterafgrøder. Efterafgrøder omfatter i bekendtgørelsen både pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bekendtgørelsen omfatter desuden regler om begrænsning i adgangen til at foretage jordbearbejdning og adgangen til at omlægge arealer med fodergræs på bestemte tidspunkter af året.

- Vi forventer, at bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. august 2020, skriver styrelsen.